IT специалистХроничният недостиг на работна ръка у нас се задълбочава, гладът за кадри и през 2019г. ще е най-голям в София, Пловдив, Варна и Бургас, а най-много ще се търсят не програмисти и мрежови специалисти, а шофьори, строители, продавачи и готвачи. Това е картината, очертана от мащабно проучване на Агенцията по заетостта сред бизнеса, цитирано от „Сега“. Kaтo цялo двe тpeти oт paбoтoдaтeлитe y нac искат да наемат хора през тази година, като само в София фирмите са готови да „глътнат“ 83 хиляди души. В същото време едва 3% от фирмите смятат да правят съкращения. Агенцията е изследвала какво е търсенето на кадри в две основни групи професии. В първата група са такива, които изискват високо образование или специфична правоспособност. Именно в нея най-много свободни места се очертават за шофьори, инженери, здравни и просветни работници. В другата група професии най-голям глад ще има за оператори на машини, продавач-консултанти, шивачи, строители и готвачи. Така през 2019г. фирмите ще търсят повече от 1000 работници, които да работят с машини. Ще са нужни и над 5600 професионални шофьори за всички видове транспорт – леко- и тежкотоварен, пътнически, международен, селскостопански и др. Касиерите и охранителите също лесно ще си намерят работа.

Любопитно е, че според проучването владеенето на български език става важен фактор за наемане на работа наред с чуждите езици и компютърните умения. Фирмите ценят все повече хора, които са инициативни, предприемчиви, дисциплинирани, способни да работят под напрежение и готови да учат. Според анкетата след три години работодателите ще имат нужда от почти 30 000 специалисти с висше образование. Най-много ще се търсят инженерите по електротехника, електроника и автоматика, следвани от машинните инженери, специалистите по информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника. Най-трудно ще си намират работа юристите и химиците. Популярните направления като „Икономика”, „Администрация и управление” и „Туризъм” са в средата на класацията. Средните специалисти също ще бъдат много търсени в следващите 3 години. В 40 професионални направления ще има нужда от над 81 000 работници с такава подготовка. Над 9 хил. нови работни места се очертават в производството на текстил, облекло, обувки и кожа. Близо 8 хил. работни позиции ще има за строителни специалисти, около 5000 броя за специалистите по машиностроенето, металообработката и металургията и за специалисти по хранителни технологии. По-малко ще е търсенето на кадри в денталната медицина, медицинската диагностика, финансите, банковото и застрахователното дело, счетоводството и данъчното облагане, минното дело и горското стопанство.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми