Шест български банки издържаха стрес-тестовете на ЕЦБЕвропейската централна банка (ЕЦБ) оповести преди дни във Франкфурт резултатите от оценката на качеството на активите и стрес-тестовете на шест български банки. Шест са банките, които ЕЦБ избра да оцени – това са Уникредит, ДСК, ОББ, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк.

При четири от тях резултатите показват много голяма устойчивост и стабилност, докато при две има необходимост от укрепване на капитала. Това са Първа инвестиционна банка и Инвестбанк, като реално и двете преминават успешно оценката. Препоръките са направени, тъй като и при двете банки се виждат потенциални трудности при възможно най-усложнения и хипотетичен сценарий. В позициите и на двете банки се казва, че това не може да бъде считано за индикативно за състоянието им, тъй като сценарият за потенциален икономически развой е изключително утежнен и почти невероятно да се случи. Но все пак тези банки заявяват, че ще продължат да работят за укрепване на капитала си. От останалите банки, подложени на оценка от Франкфурт, също има становища, потвърждаващи не само собствената им стабилност, но и общата за системата. БНБ също одобри резултатите от цялостната оценка.

„Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка“, съобщи Централната банка и подчерта доброто си сътрудничество с ЕЦБ.

Оценката от Франкфурт е необходима като част от пътя на страната ни към тясно сътрудничество с единния банков съюз. Това е условие за влизането на България в ERM II, известен като чакалнята за еврозоната. Освен това стабилността на банковата ни система е много важна за милионите български вложители, както и за сигурността на чуждестранните инвестиции и привличането на нови инвеститори в България, които напоследък все по-често заобикалят нашата страна и насочват вниманието си към съседни държави. Това се случи с „Фолксаген“, която на този етап се ориентира да строи ново предприятие в Турция. Друга немска компания, ZF, вече откри завод за части за електромобили в Сърбия, където и японската компания Toyo Tires реши да построи завод за автомобилни гуми. Логично е при това положение да се запитаме – имаме ли единна и рационална политика за привличане на чуждестранните инвеститори у нас?

Стабилността на финансовите ни институции е радваща. Но тя трябва да се съчетае с усилия за намаляване на бюрокрацията и с реална борба срещу корупцията, за да не ни заобикалят чуждестранните компании и да предпочитат съседните ни страни като място за новите си проекти. Полезни насоки в това отношение се съдържат в експертните анализи и предложения на Националната инициатива ЕДИНЕНИЕ.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми