енергийна бедностЦентърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ съобщи, че 39% от българските домакинства живеят в енергийна бедност. Това практически означава, че тези семейства не могат да поддържат необходимия комфорт в домовете си, т.е. те студуват през зимата и се прегряват по време на летните горещини.

Статистиката ни нарежда на първо място в ЕС по двата водещи показателя за обхват на хората, които не могат да си осигуряват температурен комфорт. А по забавяне на плащането на сметките към топлофикационните и електроразпределителните дружества сме на втора позиция в Европа.

Така изглеждат данните за енергийната бедност у нас, която приема различен вид в големите градове и в малките населени места, но е повсеместна. Експерти смятат, че проблемите произтичат предимно поради лошо управление, което води да загуба на енергия, пилеене на финансови средства и не на последно място до замърсяване на околната среда. Хората, които се опитват самостоятелно да решават проблема – да слагат фотоволтаици или панели за затопляне на вода се изправят и пред непреодолими административни пречки.

Петър Кисьов, експерт по устойчиво енергийно развитие изтъква, че в българския вариант енергийната ефективност е свързана с „поставяне на изолация и смяна на прозорците, но следващите две важни стъпки са замяна с модерни отоплителни съоръжения и внедряването на възобновяем източник, който да произвежда енергия.“ От своя страна Асен Ненов от фондация „Екоцентрик“ посочва възможни решения на това как да не замърсяваме, когато сме бедни и как да не бъдем наказани с неефективно, скъпо и замърсяващо отопление, когато не можем да си позволим да плащаме на “Топлофикация“. Експертът предлага домакинствата да се обединяват в т. нар. енергийни кооперативи и да изискват от властта да подпомага проекти за алтернативна енергия.

Всички предложения в интерес на масовите потребители безспорно са интересни и отговарят на конструктивния дух към обединени усилия, рационален подход и мобилизирането на позитивната творческа и експертна енергия на нацията, които прокламира НИ Единение. Ето защо трябва да се стимулира търсенето на ефективни, по-евтини и екологично добри решения за проблема с поддържането на нормална температура в българските домове. Още повече, че вече десетилетия наред държавата не намира пътя за справяне с прословутата енергийната бедност на българите.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми