просещПрез 2020 г. линията на бедност у нас ще бъде 363 лева. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за официално определяне на линията на бедността в страната. В момента тя е 348 лева, или с 4,3 на сто по-малко от предложението за догодина.

Линията на бедност показва минимума от средства на месец, които са нужни за покриване на жизнените потребности на хората от хранителни и нехранителни стоки и услуги. Размерът й е съотношението между разходите за тези стоки и услуги, съответстващо на средното за 20% от най-бедните домакинства у нас. Така при размер на линията на бедност от 363 лв. средномесечно на човек от домакинство, под прага на бедност ще са 1 663 668 души. С определянето на линията на бедност от 363 лв. за 2020 г. финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъде актуализирана и ще отговаря на динамично променящата се икономическа среда, се отбелязва в доклада на социалния министър Бисер Петков по проекта. От тази година с нов се промени действащият до 2018 г. подход за определяне на размера на месечното финансово подпомагане на хората с трайни увреждания. Според него размерът на месечната финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България за съответната година.

Условия за нормално благосъстояние на българските граждани и ниско ниво на бедност могат да бъдат създадени само в добре функционираща държава с устойчив институционален ред, посочва Национална инициатива ЕДИНЕНИЕ в своите експертни препоръки за решаване на сегашните икономически и социални проблеми на държавата и за всестранно развитие на страната. Защото ако не започне решаването на тези проблеми сега, то кризата и нейните тежки отрицателни последици за обществото и държавата ще продължат да се задълбочават.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми