Цар СамуилРъководителят на македонската комисия проф. Драги Георгиев заяви пред македонската телевизия „Канал 5”:
„С колегите от София постигнахме съгласие, че цар Самуил е легитимен представител на българското царство“. Владетелят е една от историческите личности, за които Македония смята, че е част от историята й.

„Канал 5” припомня, че двете комисии са постигнали съгласие, че Григор Пърличев е част от общата ни история. В бъдеще двете страни заедно ще отбелязват и Денят на светите братя Кирил и Методий на 24 май.

Комисията беше създадена след подписването на Договора за приятелство между България и Македония. До момента екипите от София и Скопие проведоха три заседания. Следващата среща на експертите ще бъде към края на месец февруари. Професор Георгиев съобщи, че има спорове относно жителите на Самуиловото царство. Според него на територията на това царство е имало и други етноси, освен българи. В Самуиловото царства влизат цяла днешна Албания, цяла Сърбия и части на Гърция. Професор Георгиев съобщи, че има спорове относно жителите на Самуиловото царство. Според него на територията на това царство е имало и други етноси, освен българи. В Самуиловото царства влизат цяла днешна Албания, цяла Сърбия и части на Гърция.

Според други източници, това не означава признаване – Мартин Чорбаджийски пише за „Българска История“: „Това обаче далеч не е достатъчно, за да направим заключението че от македонска страна признават българския произход на цар Самуил или българския характер на неговата държава. Вместо това виждаме по-скоро една широка формулировка, оставяща достатъчно голямо поле за тълкуване.

Подобно заключение може да изведем и от думите на проф. Георгиев преди това:
„Относно третирането на поданиците на тази държава, ние не можем да се съгласим, че всички влизащи в тази държава са били българи, тъй като тя обхваща голяма територия и голям брой общности и народи, които не могат да бъдат подведени под етническото име българи.“ Тук отново не се говори за „българско царство“, макар да се признава наличието и на българи. Признаването от македонската делегация, че Самуил е свързан със средновековната българска държава и че в тази държава има българско население са достатъчно важни и определено дават повод за размисъл, но за някакво пренаписване на учебниците по история в Македония, на каквото се надява голяма част от нашето общество, не може да се очаква.

Все пак целите на комисията са ограничени до постигане на съгласие за личности и събития, около които двете държави могат да организират съвместни чествания и преглед на съдържанието на учебниците по история, който да завърши с предложения за промени до правителствата на България и Македония.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми