студентиНякои университети вече приемат с тестове, попълнени вкъщи. Проверка на столичен вестник показала, че „в опит да запълнят отпуснатите от държавата бройки за студенти университетите измислят какви ли не облекчения за кандидатите си, нямащи нищо общо с академизма. На места летвата е свалена абсурдно ниско. Освен че се предлагат тестове за прием, които всеки младеж може да попълни вкъщи, някои вузове предлагат възможности за прием във важни специалности, каквато е например „Национална сигурност“, на студенти, изпаднали даже от последното класиране.

Ежедневни изпити за улеснение на студентите си пък предлага Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. Те са по български и по история и от тях биха могли да се възползват кандидатите да учат право в задочна форма, платено обучение, които нямат успешно положени изпити по тези предмети. Те могат да са както лица със завършено средно образование, така и действащи студенти, става ясно от сайта на университета. Въведени са и сериозни улеснения – може да се подаде заявление в 10 часа за участие в изпита, който е в тестова форма, а в 11 ч. вече да си на изпит.

Частното Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), станало известно с предлагането на джипове за своите студенти, предлага допълнителни стимули за млади семейства. Бременните студентки и студентки майки с деца до 6-годишна възраст могат да се обучават при облекчен режим. Не се съобщава дали учебното заведение предлага тест за бременност.

Подобен ожесточен „лов на студенти“ е не само абсурден, защото няма нищо общо с академизма и с принципите на висшето образование, което трябва да подготвя така необходимите квалифицирани млади специалисти за обществения и икономически живот в страната, а не да бълва висшисти – дилетанти, да не кажем – неграмотници. Зад тази поредна деформация в нароилите се българските вузове, където и без друго през последните години са се натрупали доста проблеми, прозира недопустимо за сектора на образованието печалбарство. Явно много от създадените в годините на прехода десетки нови вузове под девиза за демократизиране и разнообразяване на образованието и специалностите се оказват излишни, след като трябва да се правят недопустими компромиси с подбора на студентите само и само затруднените вузове да оцелеят. Добре известно е, че в тези университети няма достатъчно и квалифицирани преподаватели, поради което авторитетни външни лектори „гостуват“ срещу хонорар насам-натам, за да припечелват нещо отгоре към неголемите си заплати в университетите, където са титуляри. Не е ли време Министерството на образованието и науката да спре да се прави, че не забелязва проблемите и да се обърне с лице към тях с цел да ги разрешава в интерес на обществото и държавата. В подобни усилия Национална инициатива ЕДИНЕНИЕ може да окаже ценна експертна помощ, което убедително доказва с разработките на доказали се специалисти не само в образованието, но и в други основни направления на обществения ни и икономически живот.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми