банкноти по 500 евроЛюбомир Михайлов

През седмицата се случи нещо важно и положително. Обсъдено и подписано бе ново Национално тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в България в условията на трудното преодоляване на пораженията, които епидемията от коронавируса нанесе върху икономиката и обществото. Представители на правителството, организациите на работодателите и синдикатите се споразумяха да посрещнат с общи усилия съвременните предизвикателства пред страната ни като член на ЕС, и да работят заедно за създаването на съвременна конкурентоспособна икономика и за преодоляване на социалните и регионалните дисбаланси.

Това бе особено необходима стъпка в правилната посока – решаването на проблемите да се търси чрез съвместни усилия на основата на ЕДИНЕНИЕ около актуалните национални цели и средствата за постигането им. „Решихме да заровим томахавките и след осем месеца срещи на разменни начала успяхме да постигнем консенсус по много теми, имаше и компромиси“, коментира бизнесменът Кирил Домусчиев – председател на най-голямата работодателска организация КРИБ.

Споразумението предвижда в идните 6-8 месеца да стартират законодателни постъпки или реформи, за да се създаде благоприятна бизнес среда и да се решават социалните проблеми, включително преодоляването на негативните последици от кризата с коронавируса.

Но сложните и трудни за разрешаване проблеми обаче няма да могат да бъдат преодолени по най-добрия начин, ако не са съчетани с усилия за реална борба с патологичната от години корупция – едно от най-вредните за нормалното и успешно развитие на държавата и обществото явление. В тристранното споразумение за съжаление не се предвиждат конкретни мерки срещу тази язва в обществото, а би трябвало, особено, когато става дума за инвестиране на огромни парични средства за набелязаните от Тристранката цели и програми.

С цел подобряване на координацията между законодателната, изпълнителната и съдебната власт в областта на превенцията и противодействието на корупцията преди година беше създаден Съвет за координация на дейностите по борба с корупцията, в който влизат председателите на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание, Комисията за борба с корупцията в съдебната система към Висшия съдебен съвет и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет. Тези административни структури „произвеждат“ десетки страници изявления, чертаят цели и задачи, но реални резултати в борбата срещу корупцията, тази разяждаща проказа за тъканта на обществото, няма. Затова и Еврокомисията продължава да наблюдава съдебната ни система и корупцията в България и да обръща внимание, че борбата срещу нея не се води по високите етажи на властта.

През изтеклата седмица едно изследване на „Евробарометър“ отново ни напомни, че вместо да намалява, през изтеклите три години корупцията у нас се разраства. 51 процента от българите смятат, че ситуацията с корупцията в страната се е влошила. Почти осем от десет българи (78%) смятат, че единственият начин да успееш в бизнеса в България е, ако имаш връзки с политици, сочи изследването. Също толкова хора са убедени, че корупцията е част от бизнес културата в страната. Всеки четвърти (26 на сто) в България заявява, че е лично засегнат от корупцията във всекидневието.

Борбата срещу вируса на корупцията очевидно трябва да се води с решителни мерки и с нормална и независима от държавната власт и олигархията съдебна система, с което явно не можем да се похвалим. С подобна решителност би трябвало да действат и медиите, в които обаче често вместо разкрития и критики за корупция в бизнеса и обществото, се прокрадва мнението, че това вредно явление у нас не е чак толкова разпространено, както в други страни от ЕС. Подобно „успокоение“ е абсурдно, като си има предвид, че според данни на Европейския парламент корупцията струва на България 11 милиарди евро годишно. Това е 14 процента от БВП на страната и почти толкова, колкото са изразходваните средства за социални нужди. Сред преките и косвените щети на корупцията са неплатените данъци, подкупите при уреждане във вреда на обществото на сделки и обществени поръчки, злоупотребата с европейските фондове и с държавните пари, неосъждането на нарушителите на закона… Корупцията е като зловредната Лейрнейска хидра от гръцката митология, която има девет лица. Но не са ли нейните лица много повече?

Преди време шегаджии и любители на бирата изчислиха, че ако България можеше да харчи тези пари, тя би могла да осигури над 10.5 милиарда бири, или 1472 бири ежегодно за всеки човек в страната, т.е. повече от четири бири на ден за шест-седем лева. Майтапът настрана, проблемът е много сериозен и става все по-сериозен, както сочат анкетите на общественото мнение, но и критиките и препоръките на Еврокомисията.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми