пешеходциВ България продължителността на живота расте, но остава най-ниска в ЕС, сочат данни, публикувани от Европейската комисия. България, наред с Хърватия, Латвия, Литва и Румъния, отчита трайно намаляване на населението през последните 30 години. За нашата страна, Гърция, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния се очаква това явление да продължи до 2070 година.

Испания отчита най-висока средна продължителност на живота – 83,5 години, докато у нас тя обикновено е до 75. Между 2000 и 2018г. продължителността на живота в България е нараснала с 3,1 години (най-малко в ЕС), а водеща в това отношение е Естония (нарастване с 8,4 години). За сравнение през 1980г. средната продължителност на живота на българите е била 71,1 години (68,4 при мъжете и 73,9 при жените).

Докато в повечето страни от ЕС населението в земеделските райони плавно се увеличава, у нас, в Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Унгария и Португалия то намалява и се преселва към градовете. България е сред малкото европейски страни, където се наблюдава по-ниска безработица в градовете, отколкото в извънградските населени места. В нашата страна, както и в Хърватия, Унгария, Португалия и Румъния, се отчита едновременен спад в броя на населението и на икономическата сила в селските райони.

Негативните тенденции с ниската продължителност на живота на българите и намаляването на населението на страната, включително и обезлюдяването на селскостопанските райони, не са от вчера. Те трайно бележат трите десетилетия на прехода. Много тревожно и учудващо е, че нито едно правителство през този период не се е отнесло сериозно към тези проблеми, за решаването на които би трябвало да се вземат комплексни икономически, социални и други мерки.

Изобщо не е успокояващ и фактът, че и в други държави са наблюдават подобни явления. Защото продължаващото им нерешаване задълбочава катастрофалната демографска криза у нас. А това необратимо води към стопяване на българската нация и изправянето на Отечеството пред сериозни проблеми с осигуряването на нормално икономическо развитие, напредък и добър живот за мнозинството граждани. Ето защо една от основните цели, които НИ „Единение” представя в своите експертни програми, е свързана именно с избягването на демографския срив, с осигуряването на възходящо стопанско развитие, сигурна система за социална защита и създаването на цялостни условия в държавата, в която младите и жизнеспособни граждани да градят своето бъдеще.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми