Отдадено на своята мисия да реагира на трудностите в общественото ни развитие и предлага решения за преодоляването им, НИ „Единение” продължава да изпълнява активна програма за срещи и дискусии в страната. Особено значение за популяризирането на основната идея за обединяването на нацията около приоритетни цели има и периодът преди изборите за местна власт. И това е така, защото наред с широкия спектър от експертни становища за подобряване на политиките в Отечеството по отделните най-важни направления, Сдружението на учени, общественици, бизнесмени и интелектуалци отделя сериозно внимание в своята концепция и на усъвършенстването на работата на българските общини.

Поредният адрес на отговорни представители на НИ „Единение” бе известният със своето героично минало град Тутракан, наричан още „Дунавското Търново”. Пред представители на местната общественост акад. Стефан Воденичаров, акад. Георги Марков и писателят, поетът и издател Иван Гранитски очертаха целите на организацията и запознаха с основни акценти от документалните разработки на нейните експертни екипи. Те заявиха и за подкрепата на Сдружението за кандидатурата на д-р Димитър Стефанов за кмет на града изтъквайки, че представителят на най-хуманната лекарска професия би бил отдаден на добруването на хората градоначалник, загрижен наред с всичко друго и за общественото здраве във време на сериозни предизвикателства.

Представителите на НИ „Единение” задоволиха и интереса на присъстващите за водещата концепция на организацията и публично представяните пред обществото решения за преодоляването на съществуващи проблеми в отделни направления.

НК

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми