Европейско знаме30 млн. евро от прогнозния бюджет на Европейската комисия (EК) за следващата година ще бъдат заделени за „европейски университети“. Инициативата е част от стремежа към създаване на Европейско пространство за образование до 2025г.

Комисията публикува своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2019г. Ще се стартира и пилотна програма, която ще подпомогне шест обединения на европейски университети, всяко от които съставено от поне 3 висши учебни заведения от 3 държави, за да се насърчи укрепването на европейската идентичност, отбелязва „Монитор“.

До 28 февруари 2019 г. кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за обединения, чиято дейност ще започне между 1 септември и 1 декември същата година. Втора пилотна покана трябва да последва през следващата година, като се предвижда инициативата да се разгърне изцяло в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, считано от 2021г. Целта е до 2024 г. да се изградят около двадесет „европейски университета“. От прогнозния бюджет за 2019-та година, който възлиза на 3 млрд. евро, ще бъдат заделени 300 милиона евро. Това е с 10% повече от предходната година. Всички публични или частни органи, които извършват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ за 2019г. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са част от младежка организация.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми