Субсидия от 30 млн. евро от ЕК за „европейски университети“

/Субсидия от 30 млн. евро от ЕК за „европейски университети“

Европейско знаме30 млн. евро от прогнозния бюджет на Европейската комисия (EК) за следващата година ще бъдат заделени за „европейски университети“. Инициативата е част от стремежа към създаване на Европейско пространство за образование до 2025г.

Комисията публикува своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2019г. Ще се стартира и пилотна програма, която ще подпомогне шест обединения на европейски университети, всяко от които съставено от поне 3 висши учебни заведения от 3 държави, за да се насърчи укрепването на европейската идентичност, отбелязва „Монитор“.

До 28 февруари 2019 г. кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за обединения, чиято дейност ще започне между 1 септември и 1 декември същата година. Втора пилотна покана трябва да последва през следващата година, като се предвижда инициативата да се разгърне изцяло в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, считано от 2021г. Целта е до 2024 г. да се изградят около двадесет „европейски университета“. От прогнозния бюджет за 2019-та година, който възлиза на 3 млрд. евро, ще бъдат заделени 300 милиона евро. Това е с 10% повече от предходната година. Всички публични или частни органи, които извършват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ за 2019г. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са част от младежка организация.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми

2018-10-25T10:39:04+02:00