регионална библиотека “Захарий Княжески” - Стара ЗагораПрез април 65 години навършва Регионална библиотека (РБ) “Захарий Княжески” – Стара Загора. Миналата година над 26 хиляди души са посетили организираните от библиотеката събития – представяния на книги, изложби, концерти, конференции, филмови прожекции.

Най-голямата обществена библиотека в Старозагорска област РБ “Захарий Княжески” разполага с близо 430 хиляди библиотечни документа от всички отрасли на знанието, 62 компютъра и 40 служители. В структурата й работят 12 обслужващи звена – читални, заемани, Ресурсен център за учебна литература по немски, Руски център и Тийн зона,която е единствена по рода си в България. Библиотеката има конферентна зала, обучителен и дигитален център, зала за групова работа, детски център.

На цялата й територия от 7300 квадратни метра е осигурен неограничен свободен достъп до интернет за образователни, социални и научни цели, а учениците могат да се подготвят, използвайки безплатно видео уроците на сайта “Уча се”. За 65-годишния период на съществуването на библиотеката многократно са се увеличили фондовете й са се разширили видовете на информационните носители, съхранявани в нея. Книгите и периодичните й издания са организирани в традиционни и електронни каталози и картотеки. Всяка година абонира около 200 периодични издания и основно чрез дарения обновява и обогатява фондовете си. Библиотеката работи и по издирването, опазването и осигуряването на достъп до културното наследство старозагорския край – съхранява личните библиотеки на писателя Стоян Каролев, художника Димитър Караджов и на общественика Недьо Александров. Освен посредник между потребители и информация тя е и важна част от културния живот на града, региона и страната.

РБ “Захарий Княжески” осъществява и координационна, квалификационна и експертно-консултантската дейност за над 180 библиотеки в областта. Тя е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и на семейството на обществените библиотеки във Фондация „Глобални библиотеки – България“. За съществен принос в националната книжовна култура през 2016 година става носител на наградата „Христо Г. Данов“ в категорията „Библиотеки и библиотечно дело”.

Библиотеката е създадена през април 1954 година, официално отваря врати на следващата година с името Окръжна библиотека. Преди 52 години неин патрон става възрожденският деец и народен будител Захарий Княжески, който мечтаел за създаването на публична библиотека. От 2000 година библиотеката е със статут на Регионален културен институт.

При откриването й е разположена в сградата на бившето еврейско училище. На 23 април 2007г. в Международния ден на книгата започва пренасянето на книгите от ръка на ръка от старата до новата сграда на бул. “Руски” 44. В акцията тогава се включват над 300 души от училища, културни институции, граждани, тогавашният кмет д-р Евгений Желев, общински съветници и служители.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми