населениеДо 2050 г. България ще загуби една четвърт от населението си, гласи доклад на ООН. Масовата емиграция на младите от Югоизточна Европа поставя държавите в региона в много тежка ситуация. От десетте страни с най-бързо намаляващи популации в света, девет са в Югоизточна Европа, казва Световната организация.

Причината е комбинация от по-голям брой емигриращи, отколкото идващи в тези страни и ниски нива на раждаемост. „За разлика от Западна Европа, страните в този регион не използват имиграцията, за да попълнят празнините. Населенията в Югоизточна Европа стават по-малобройни и по-възрастни.“, казва Алана Армитаж, регионален директор за Източна Европа и Централна Азия на Фонда на ООН за населението. В доклада на Световната организация се посочва, че между 1995 г. и 2035 г. населението над 65-годишна възраст ще се удвои в повечето от страните в региона. Като се има предвид намаляващия брой на хората в работоспособна възраст, съществува реален риск за бъдещето на основни социални услуги като изплащането на пенсии.

Повечето страни в Югоизточна Европа вече изпитват значителен недостиг на работна ръка, което затруднява икономическия ръст и шанса да се намали изоставането от Западна Европа. Проблемът се обуславя от ниското заплащане, лошото образование и професионално обучение, както и политическата несигурност в тези страни, където държавата продължава да доминира в икономическия сектор.

Национална инициатива „Единение“ отдавна предлага експертни разработки за катастрофалната демографска криза в страната, но държавата не взема почти никакви мерки за решаването на този проблем, чието усложняване поставя под заплаха самото съществуване на българската нация. Изходът от драматичната ситуация с демографския срив зависи от решаването на комплекс други проблеми. В набелязването на конкретни мерки в тези направления полезни консултанти на управляващите могат да бъдат доказаните специалисти на Сдружението, които са систематизирали своите знания и предложения в тематични издания за широко ползване.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми