Столичен общински съветСтоличният общински съвет (СОС) гласува в подкрепа на предложението на правителството да се използва ВиК инфраструктурата на София за осигуряване на водоснабдяването на Перник. Така строителството на водопровод през Мало Бучино, който да отвежда вода към града, ще може да започне. Перник е на воден режим от два месеца и запасите на вода в язовир „Студена“ са близо до мъртвия обем.

Одобреният от Софийска община план предвижда вода от язовир „Бели Искър“, един от двата водоема за питейно-битово водоснабдяване на София, да се насочи по Рилския водопровод до Мало Бучино и оттам през тръба, която предстои да бъде построена, да достигне до водопреносната мрежа на Перник. Правителството подчертава, че водата към „Бели Искър“ ще идва от водосбора на язовир „Белмекен“.

Обикновено вода от водосбора на единия водоем се пренасочва към другия всяка зима, като пренасочването спира през март, за да не се препълва язовира. Причината е, че язовирната стена на „Бели Искър“ не е ремонтирана от десетилетия и е в много лошо състояние, което не позволява запълването му повече от 75%. Столичният кмет Йорданка Фандъкова застана с „името и лицето си”, както сама каза, и увери, че жителите на София няма да имат проблеми с водоподаването заради отвеждането на вода към Перник, защото язовирите „Искър“ и „Бели Искър“ са достатъчно пълни.

Проектът да се доставя вода от язовир „Искър“ към Перник наистина е единствената алтернатива да се помогне на бедстващите перничани, ако не веднага, то поне до няколко месеца. Но извън логичната солидарност на София към проблемите на Перник възникват много въпроси от техническо и технологично естество, които засега нямат точни отговори. Ще издържи ли ВиК мрежата допълнителното водоподаване за Перник? Старият Рилски водопровод, по който трябва да мине водата, преди да стигне до новата инфраструктура в Мало Бучино, ще понесе ли допълнителното натоварване и дали тръбата има капацитет да осигурява допълнителните 300 литра в секунда за Перник? И още нещо – ще повярват ли многократно лъганите хора на изявленията на представители на „Софийска вода“, които твърдят че са извършени проби и че няма опасност за водопреносната система на София? Дано този път гражданите да грешат!?

Много и от различно естество са крамолите около водната сага с Перник. Сред тях е и неяснотата около срока за изпълнението на проекта. Дали това може да стане за 45 дни след началото на строителството, както твърдят представители държавната администрация? Все пак водопроводът трябва да е дълъг около 13,5 км., тръбите са поръчани от Испания и не е ясно кога ще бъдат доставени. Впрочем, подобни тръби България произвеждаше преди злополучния ни „преход”, а сега тези производства отдавна са в руини.

Когато има толкова неясноти без отговор още в началото на задействания по административна линия проект, вероятно при изпълнението му ще възникнат и много други, допълнителни въпроси. Не ли редно, макар и със закъснение, все пак да се потърсят съветите и предложенията и на доказани експерти във водоснабдяването извън системата на властта и нейните структури. Защото печалната практика показва, че една от причините за кризисните ситуации в много области на държавата и обществото е именно изолирането на специалистите от властимащите и оставянето на проблемите в ръцете на не винаги компетентни администратори. А последните не винаги вземат най-правилните решения, които след това плаща цялото общество.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми