акад. Стефан ВоденичаровУважаеми сънародници,
представители на 34 обществени и професионални иорганизации.

Събрали сме се днес защото искрено болеем за Отечеството. Не можем да стоим безучастни към това, което се случва в обществото и държавата. Ние имаме дълг към нашите предци и бъдещите поколения. Промените преди три десетилетия ни дадоха надежда за постигане на ново, икономически развито общество. Разочарованията от неуспехите, предателствата и ограбването обаче дойдоха бързо. В резултат, днес имаме един обезверен, отчаян и загубил инстинкта си за солидарност народ и като цяло българите са песимисти за бъдещето си.

Страната напуснаха над 2 милиона души, предимно млади хора, инициативни личности, на които не бе даден истински шанс за реализация у нас. Последните проучвания на общественото мнение показват тревожния факт, че още един милион на възраст от 18 до 65 години се подготвят да напуснат.
Опустяват села, обезлюдяват се градове и цели райони на страната. Ако стоим безучастни ще се сбъдне прогнозата на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан, озаглавена “България след българите”.

В продължение на 4 години учени, общественици и индустриалци разработихме материали за Национални цели за развитие на България. Представихме ги на правителството, парламента, политическите партии и много граждани. Обикаляме страната и дискутираме тези идеи. Радостно е, че има желание и надежда тези идеи да бъдат приети за бъдещето развитие на страната. Те трябва да станат основата на една Национална стратегия, към която да се придържат всички управляващи, независимо от коя политическа сила са. В противен случай ще продължаваме да сме в плен на сентенцията „Който не знае накъде върви не стига никьде!“

Целта, която трябва да си поставим, е да покажем и да се обединим около пътищата за възраждането на Отечеството чрез създаването и прилагането на дългосрочни програми за развитието ни в различните области, гарантиращи излизането ни от катастрофалното състояние. Тези програми трябва да имат всеобщо одобрение, с което фактически техни съавтори да станат голяма част от гражданите на България. Искаме да покажем на политиците решенията за успешното ни развитие. Не сме ние първите, които откриваме принципа на единението като спасително средство за общността ни в тежки ситуации. Този принцип ни е спасявал не веднъж. На този принцип е залагал и най-българският, самороден гений в историята ни – Васил Левски. В неговите безценни писма единението е синоним на задружност: Той казва: „Никому за нищо (да) не се молим: всичко се състои /…/ в нашите задружни сили”. А предугаждайки естественото ни място след Освобождението, залагайки пак на единението, продължава: „Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили.”

Миналото трудно може да ни обедини! Според нас национални цели с хоризонт 25-30 години могат да бъдат основата за единение на българските граждани, милеещи за бъдещето на следващите поколения. Няма да е лесно! Трудно ще се постигне това единение около цели, приоритети и действия. Но сме длъжни да го направим! Трябва истински да повярваме в себе си и възможностите си и да обезпечим устойчиво развитие на страната, справяне с бедността и постигане на високо благосъстояние на българските граждани. Никога в съвременната история Родината не е била изправена пред толкова големи предизвикателства и опасности. На нас ни трябва единение и толерантност, да загърбим различията и пристрастията, защото нацията е силна, когато е единна. Марко Семов казваше „Българина е натискан, натискан, но като рече да се изправи няма кой да го спре“. Дойде времето да се изправим! Гордо и с достойнство да реализираме нашите цели за благото на Отечеството! Ние не избираме Майка и Отечество и ето защо не ни питайте защо обичаме най-много тях!
Благодаря ви!

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ
Вече имаме една обща цел ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ и разработването на една НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ.
Трудното предстои, но ние няма да се отклоним от нашите цели. Да последваме примера на нашите възрожденци. С национален дух и възрожденски плам ще успеем! Като използваме всичките си възможности, тези наши решения трябва да бъдат представени на българските граждани из цялата страна. Организациите, които вие представлявате трябва да намерят най-добрия начин привържениците им в страната да обединят усилията си за бързото реализиране на нашите идеи и решения.

Не трябва да забравяме, че:

  • Единението е борба и преди и след като е постигнато;
  • Единението е живот – живот за нас и за децата, които ще се родят след нас;
  • Единението е подвиг, защо означава победа и над собствения ни егоизъм, страх и примирение;
  • Но преди всичко единението е сърцевината на вечната човечност.

Има бъдеще за България! Бъдещето е в заедността ни!
Благодаря ви за вашето участие в Националния сбор!
Да живее България и ние в нея!

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми