Балкански потокВ началото на новата 2020 г. България направи важна стъпка към превръщането на страната ни в газоразпределителен център на Балканите, за което от години се търсеха възможности и се преодоляваха сложности от политическо и практическо естество. Така, макар и със закъснение, руският газ тръгна вече по тръбата на „Турски поток 2“ за България, за да стане „Балкански поток”.

По българските тръбопроводи газът ще достига до Сърбия, Унгария и Австрия, както и до Северна Македония. Новият вариант на газовите доставки за България, който бе наречен от специалистите исторически, бе договорен между газовите компании на България и Русия по предложение на „Газпром”, който макар че продължи подаването на газ за Украйна и оттам за редица европейски страни, търси обходни маршрути за руското синьо гориво към Европа с проектите на „Северен поток 2“ и „Турски поток“ 1 и 2. Така на 1 януари за първи път руски газ потече за България не по Трансбалканския газопровод през Украйна и Румъния, а през Турция. Вместо на румънската граница при Негру Вода „Булгаргаз“ вече получава природен газ на пункта „Странджа“, където през тази година бе завършена реконструкцията на компресорната станция и бе разширен входният капацитет, за да се осъществи връзката с „Турски поток“.

„По новия път на руския газ за България доставните цени за българските битови и индустриални потребители ще намалеят с близо 5% на годишна база, защото отпадат разходите за достъп и пренос през територията на Румъния в размер на 76 млн. лева, които през предстоящата година няма да бъдат заплащани“, обяви енергийният министър Теменужка Петкова. Очаква се българският газов доставчик „Булгаргаз“ да спечели поне 4.6 млн. лева за настоящата газова година от по-ниските тарифи, обявени от „Булгартрансгаз“ на вход „Странджа“. Не е ясно обаче какво ще се случи с транзитните такси от около 140 млн. долара на година, които държавният газов оператор получаваше от „Газпром“ за пренос на газ към Турция, защото сега южната ни съседка получава доставките си директно по „Турски поток“.

Друг важен момент в новата енергийна ситуация е и стартирането на многостранна търговия на новооткритата газова борса. Операторът на платформата е дъщерното на „Булгартрансгаз“ дружество „Газов хъб Балкан“. „Това ще даде възможност за пълна либерализация на пазара на природен газ у нас“, смята Петкова. Но възможност за истинска борсова търговия може да има само след включването на алтернативни доставчици, които да предложат природен газ на чисто пазарен принцип. Такова е например обявеното преди няколко месеца намерение на холандската KOLMAR да снабдява българския пазар с по 500 млн. куб.м на година (чрез LNG). За него обаче до момента все още няма подписан договор. Самото държавно дружество „Булгаргаз“ тази година за първи път успя да сключи няколко договора за алтернативни доставки на по-ниски от руските цени – основно втечнен природен газ, включително и от САЩ. Внесени са общо 403 млн. куб.м, или около 14% от годишното потребление в страната, от което положителният финансов ефект е около 28 млн. лева. Тези количества са и в основата на това да няма повишаване на цените на газа в страната през последните месеци.

По ниската с 5 процента от досегашната цена на руския природен газ е много важна за българската икономика и за домакинствата в България, които ще плащат по-малко за енергията. Това отново подчертава значението на доставките от Русия, които и в бъдеще ще бъдат основни за България.

Същевременно достъпът на страната ни до „Турски поток 2“ създава условия за по-добра сигурност в бъдеще в сравнение с доставките през Украйна, защото не е ясно дали в перспектива Русия няма напълно да заобиколи Украйна в преноса на въглеводороди за Европа. Договорът между Москва и Киев за газови доставки и за пренос към Европа бе продължен за още пет години след дълги и трудни преговори и подновяването им след тези срещи ще зависи от състоянието на сложните двустранни отношения между Русия и Украйна.

Важен момент във връзката на България с „Турски поток 2“ е и възможността от Турция да се получава газ и от тръбопровода с азербайджански газ ТАНАП, което всъщност ще е крачка към диверсификация и либерализация на доставките. По-късно, след изграждането на конектора с Гърция, България ще може да получава и по-големи количества американски газ, който пристига в южната ни съседка с газови танкери. Ще се открие възможност и за доставки на газ от Катар, както и от Иран, с чиито енергийни ресурси има връзка Турция.

Над „Турски поток 2“ виси и опасността САЩ да наложат санкции, подобни на тези срещу „Северен поток 2“ за Германия. Американска комисия в момента проучва кои са точно компаниите, които трябва да бъдат санкционирани в рамките на санкционната политика срещу Русия. Експерти в бранша у нас изразяват надежда, че в случая САЩ няма да наложат наказателни мерки по подобие на тези срещу „Северен поток 2“.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми