РУ „Ангел Кънчев“Разширяват се академичните връзки между РУ „Ангел Кънчев“ и Висше петролно училище – Баку, Азербайджан. Премиерно през новата академична година русенската Алма матер получи финансиране за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм +“ с кавказката република. Гости в крайдунавския град през седмицата са ръководителят на катедра „Автоматизация на инженерните процеси“ – доц. Найла Аллахведиева и доц. Сюлейман Сюлейманидзе. С ректора на Русенския университет – чл. кор. проф. д.т.н. проф. Христо Белоев е обсъждана нова магистърска програма с бъдещо получаване на двойна диплома.

Начало на контактите между двете висши учебни заведения е поставено преди пет години с подписването на двустранен договор. В него е декларирано, че Висшето петролно училище в Баку приема за обучение на своите студенти учебния план на бакалавърската специалност „Компютърно управление и автоматика“ от катедра „Автоматика и мехатроника“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. Русенските лектори са подготвили на английски език необходимите материали по дисциплините в учебния план на специалността. След срещите с академичното ръководство на Университета, гостите ще имат работни посещения и провеждане на обучителен семинар.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми