кравефермаПо продажба и употреба на ветеринарни лекарства България е в челото сред страните в Евросъюза. Такава е констатацията в поредния доклад на Европейския надзор за потребление на ветеринарни антимикробни препарати (ESVAC). Продажбите на антибиотици за животни в България е сред най-високите нива в ЕС.

Този факт е твърде тревожен, защото е известно, че прекомерната употреба на антибиотици създава резистентност на болестотворните микроорганизми. Не по-малко притеснително е и обстоятелството, че остатъчни количества от антибиотици в месото преминават и в човешкия организъм, което води до допълнителни здравословни проблеми сред потребителите. В доклада са разгледани подробни данни за лекарствата, техният вид и употреба в 31 страни, част от които обаче не са предоставили пълни данни за продажбите.

Представители на Асоциацията на месопреработвателите не са съгласни с констатациите на ESVAC и смятат, че използването на антибиотици няма как да бъде масово за превенция на заболявания по животните, най-малкото защото лекарствата са твърде скъпи. Но това твърдение не отговаря на истината. Данните сочат, че потреблението на антимикробни препарати при отглеждането на животни за производство на месо у нас се е увеличило от 92.6 мг на килограм през 2011 г. до 132.3 мг/кг през 2017 г.

Сред включените в изследването 31 страни България заема шесто място по продажба на антибиотици за животни. Увеличава се употребата на тези лекарствени препарати за животни и в други страни. Най-много такива медикаменти се ползват в Кипър (423.1 мг/кг), Италия (273.8 мг/кг) и Испания (230.3 мг/кг), става ясно още от доклада. Най-малко антибиотици за ветеринарни цели са използвани в Норвегия (3.1 мг/кг), Исландия (4.6 мг/кг) и Швеция (11.8 мг/кг).

„Трайното и устойчиво намаляване на общия обем на използваните антимикробни средства в животновъдството и запазване ефективността на антибиотиците за лечение на инфекции при хората е основна цел на разработения от БАБХ Национален план за действие срещу антимикробната резистентност“ (ветеринарен сектор и сектор храни), пише на Интернет страницата на БАБХ. Данни за 2017, 2018 и 2019 години няма. Няма данни и за контрола на остатъчни медикаменти във вносното месо, което е сериозен дял от продажбите както на прясно месо, така и на колбаси, и което ще продължи да нараства с избиването на свине у нас заради Африканската чума. Така че докато чакаме БАБХ да се задейства, може би ще дойде и следващият доклад на ESVAC, в който България вероятно пак ще задържи едно от първите места по употребата на антибиотици за животните.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми