Владимир ПутинАвтор: Любомир Михайлов

Едно от стойностните лидерски качества на руския президент Владимир Путин, признати дори от политическите му противници, е да изненадва Русия и света с неочаквани инициативи и ходове за настоящето и бъдещето на развитието на Руската федерация и ролята й в света. Това се е случвало много пъти през последните 20 години, откакто той е на върха на властовата пирамида в Москва като президент или като премиер. Случи се и сега.

В годишното си обръщение пред парламента Путин представи идеи за мащабни поправки в конституцията, които включват прехвърляне на част от правомощията на президента към законодателния орган и други промени в ролята и отношенията между властите. Предвижда се те да се гласуват на референдум, но политическата система на страната няма да се променя. Целта всъщност е тя да се адаптира и да стане по-ефикасна с оглед на актуалните цели и задачи пред страната в настоящия момент и в бъдеще.

Вглеждането в предложенията на Путин за преформатиране и нов баланс в разпределението на властта и взаимоотношенията между нейните структури, макар и изненадващи, са логични и имат своите обяснения като цел и като момент, в който са направени. Руската конституция, която предвижда супер президентска власт, не е променяна от години. Руски и чуждестранни експерти смятат, че тя трябва да се актуализира и доразработи, за да се укрепи стабилността на политическата система, да се открият нови възможности за икономическото развитие на страната и за решаването на назрели социални проблеми. След приемането на промените Държавната дума ще може самостоятелно да избира и утвърждава кандидатурата на премиера, което сега е право на президента.

В новата ситуация на обявените от Путин предстоящи важни промени в управлението на държавата, премиерът Дмитрий Медведев подаде оставка и като негов приемник президентът посочи известния финансов специалист и автор на успешната данъчна реформа Михаил Мишутин. Като благодари на Медведев за извършената добра работа на премиерския пост, Путин отбеляза, че все пак има още много да се върши. Междувременно Думата вече одобри кандидатурата на Мишутин за министър-председател.

От традиционното президентско обръщение на Путин към парламента и нацията тази година се очакваше най-вече обсъждане на проблемите в икономиката и социалната област, спадането на доходите на гражданите, намаляването на раждаемостта и формулирането на предложения в тези области. И президентът наистина очерта няколко важни направления за социални помощи за различни групи граждани – от майчинските след раждането на първо дете, до подобряване на условията за жилищни кредити и безплатен обяд за учениците. Едва след това той обяви идеята за радикална конституционна реформа. Предложените от него промени не предвиждат създаването на нова конституция, а целят така да се актуализира и адаптира основният закон, че да се открият възможности за по-успешно развитие на държавата чрез вътрешен напредък и стабилност, която винаги е заявявана като основна цел на политиката на Путин.

Независими наблюдатели отбелязват, че стремежът за по-голяма гъвкавост на властовите структури и задействането на по-ефективен механизъм за тяхното взаимодействие, откриват по-добри възможности за стабилността в страната. При успех не се изключва пренасянето на този ефект и към външната политика на страната, която ще продължи да утвърждава своя курс на все по-забелязващо се влияние в глобален мащаб. Естествено този процес ще бъде съпътстван от превърналите се в координирана практика политически и икономически санкции, които обаче, както се подчертава, наред с негативните последствия действат и мобилизиращо на руското ръководство в борбата за тяхното преодоляване.

Важен елемент в предложената от руския лидер конституционна реформа е промяната в целите и дейността на съществуващия към президентството Държавен съвет, чиито председател е президентът Путин. Този съвет от години е консултативен орган, който съдейства за изпълнението на правомощията на държавния глава за осигуряване на координирано функциониране и взаимодействие на държавните органи. В него участват губернаторите и представители на законодателната и изпълнителна власт. Според експерти, след като предложените от Путин промени влязат в сила, Държавният съвет ще се занимава не толкова с вътрешни политически, икономически и социални въпроси, а предимно с външнополитически, военни и стратегически. Негов заместник председател ще стане бившият вече премиер Дмитрий Медведев, което е сигурен знак за приемственост в управлението на приоритетните направления. Да припомним, че доскорошният министър-председател от дълги години е неотлъчен партньор в управлението на Путин.

Не една и две са догадките за целите на осъществените промени, но и за функциите на преформатирания Държавен съвет. Не са лишени от логика предположенията, че в принципно новата и бързо променяща се ситуация в света Държавния съвет ще се превърне в нещо като руски аналог на Съвета за национална сигурност към президентството на САЩ. А както е добре известно именно там се решават най-важните стратегически и тактически въпроси и задачи на американската външна политика, но и координират действията на всички министерства и структури за тяхното изпълнение.

Ясно е, че реализирането на предложените от президента Путин идеи за конституционни промени изискват време, но процедурите вероятно ще бъдат завършени преди изтичането през 2024 г. на четвъртия президентски мандат на руския лидер. Според конституцията, след два шестгодишни мандата Путин няма право повече да се кандидатира за президент. Затова още от сега се поставя въпросът каква ще бъде по-нататък политическата съдба на дългогодишния руски лидер, чиято роля за стабилизирането на Русия не отричат дори негови най-отявлени критици. Затова и рейтингът на Путин след 20 години управление е цели 70 процента – един безпрецедентно висок актив.

На този етап бъдещата политическа съдба на 67-годишният политик все пак е част от различни предположения и дори спекулации. Сигурно е обаче, че влиянието му във вътрешната и външната политика на Русия ще продължи под една или друга форма. И все пак – пред Путин се очертават два възможни пътя. Той би могъл отново да бъде предложен за премиер, както през 2008-2012 г. Може и да бъде избран за председател на друг важен орган, например Държавния съвет. Едно обаче е сигурно: Путин няма никакво намерение да се отказва от властта в Русия и ще бъде важен фактор в нейната съвременна история.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми