проект за независим прокурорПравителството внесе в парламента проект за създаването на поста независим прокурор, който да има възможност да разследва главния прокурор. В мотивите е записано, че „се цели изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници“.

През последните дни изявени юристи коментираха, че поправките са повече имитация, отколкото каквато и да е ефективна процедура и система срещу недосегаемостта на българския главен прокурор. Проектът събра много негативни експертни мнения, включително и такива, които посочват, че без промени в конституцията няма как да мине, защото според основния закон всички прокурори в страната са под контрола на главния прокурор. Подобна е и позицията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, който е изпълнителният орган на най-голямата европейска организация, обявено в резолюция, разгласена от неговата пресслужба. Но управляващите на този етап не говорят за поправки в основния закон.

Ден след това се появи и становището на Венецианската комисия. Този консултативен орган на Съвета на Европа по юридическите въпроси изрично указва на България, че инициативата за започване на разследване на главния прокурор не бива да идва от свързаните с него членове на Висшия съдебен съвет, който трябва да избере така наречения независим прокурор. Но правителството предлага точно обратното, т.е. главният прокурор и свързаните с него членове на Прокурорската колегия да избират въпросния „независим“ прокурор. В член 126, ал. 2 от конституцията е записано, че главният прокурор осъществява методическо ръководство върху всички прокурори.

Венецианската комисия сравнява българския главен прокурор с монарсите в някои европейски страни и достига до извода, че той е по-безотчетен и от тях. „Би било невъзможно да се създаде паралелна институция, която да поеме важна част от прокурорските функции, които сега принадлежат на прокуратурата, ръководена от главния прокурор. За подобна реформа е необходима промяна в конституцията и най-вероятно свикване на Велико народно събрание“, смята още комисията.

Правителственият законопроект бе внесен без изискваните по Закона за нормативните актове задължителни оценки за въздействие и обществено обсъждане чрез Портала за обществени консултации. Законопроектът за разследване на главния прокурор и неговите заместници в случаи на умишлено престъпление, няма нищо общо с критиките и препоръките на Комитета на министрите на ЕС и на становището на Венецианската комисия за обективно и независимо разследване, коментираха юристи. Комисията посочи също, че независимо разследване може да се провежда от независима фигура, която е извън системата на прокуратурата заради правомощията на главния прокурор и влиянието му във ВСС.

Така става ясно, че законопроектът за независим прокурор заобикаля както препоръките на ЕС, така и мнението на Венецианската комисия и твърде много прилича на мимикрия за симулиране на необходимата истинска реформа на съдебната система, промени, за които от години настояват от Брюксел и се очакват от българското общество в стремежа му към законност и справедливост. А както е добре известно проблемите в съдебната система са една от главните пречки за развитието на българската демокрация, както сочат и оценките на Европейската комисия и редица международни организации. Именно те обаче са в основата на злоупотребите с власт, корупцията и безнаказаността, при това рушат и доверието на гражданите към властите. Това създава допълнително затруднение за постигането и на национално Единение по общоприемливи приоритети за нормално развитие на държавата, постигането на сигурност и стабилност в обществото.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми