Организираната среща-дискусия от столичната организация на НИ „Единение” предизвиква интерес и сред структури в страната, посветени на необходимостта от енергични действия за преодоляване на застоя в редица области на общественото ни и икономическо развитие. С много болка от „Гражданско общество за България” изразяват до нас своите разочарования от случващото се в техния Благоевград, но и не губят надежда в силата на националното единение в интерес на Отечеството.

Примерите, които сдружението дава за неблагополучията на местната власт и проблемите в социалната и икономическа сфера, са добре познати. Те обаче не са изключение, а само част от тревожното положение в редица градове и селища на страната. Чест прави на младите юристи за будната им гражданска съвест и осъзнаването на силата на единството за преодоляването на застоя и въздигането на България.

Декларация в подкрепа на „Инициатива Eдинение“ от името на гражданско сдружение „Гражданско общество за България“
Прочетете декларацията

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми