АЕЦ „Белене“13 са подадените заявления за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“. Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция на 21 август след изтичането на срока за участие в проекта. На 22 май т.г. в „Официален вестник“ на ЕС бе публикувано изискването за процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“. Това даде възможност за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от вече въведената в експлоатация електроцентрала.

Седем са компаниите, заявили интерес да участват като стратегически инвеститор в проекта: Руската държавна корпорация „Росатом“ чрез компанията „Атоменергопром“, Китайската национална ядрена корпорация, Корейската хидро-атомна корпорация, регистрираната в Германия компания Бектрон-Лиаз-Техническо инженерство, консорциуми „АЕЦ Белене“ и „Атомна електроцентрала Белене 2019“, регистрирана в България компания „ИПК и УП“ ЕООД. Френската компания „Фраматом“ декларира интерес за участие при структурирането на финансирането на проекта за осигуряване на системите за безопасност, в т.ч. електрически, системи за оборудване и контрол и други. От страна на американската „Дженерал електрик“ се заявява участие при структуриране на финансирането, както и за потенциален проектант и доставчик на различни пакети, включително оборудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и други.

В срок от 90 дни работна група с представители от Министерството на енергетиката, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД ще изготви листа на фирмите, заявили интерес за участие в проекта АЕЦ „Белене“ като стратегически инвеститори.

Заявилите желание за участие в проекта за АЕЦ „Белене“ са едни от големите световни лидери в ядрената енергетика. От официалното съобщение личи, че компаниите имат желание да участват в проекта не само чрез осигуряването и производството на оборудване, но и с финансова помощ за проекта. Именно това открива сериозна перспектива за възможен и реален проект АЕЦ „Белене“, чиято сага премина през поредица етапи от началото на 90-те години на миналия век досега.

Обявяването на процедурата за избор на инвеститори и участници в този изключително важен за България проект бе последвано от начален скептицизъм дали ще има интерес към реализацията на проекта. Подадените 13 заявления от международни лидери в енергетиката обаче не остави и следа съмнение, че проектът е неизгоден и ненужен за България и за инвеститорите, както и за страните от региона. Сега е необходимо България да пристъпи към избор на най-изгодния от гледна точка на националния интерес вариант за строеж и експлоатация на АЕЦ „Белене“, за което е необходимо в политическите среди в страната, но и на високо експертно ниво, да се постигне ЕДИНЕНИЕ за вземането на правилното практическо решение с елиминиране на външния политически натиск, който е неизбежен в такава сериозна ситуация.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми