мисията на МВФ за БългарияНеравенството в България, което въобще е високо, се увеличава през последните години, тъй като разходите за социална защита като дял от БВП и ефективността на данъчното преразпределение намаляват. Това е един от основните изводи на мисията на МВФ за България. Екипът на мисията, воден от Джейу Лий, бе у нас и води разговори с финансовия министър Горанов.

Плоският данък увеличава неравенството, смятат в МВФ. България е сред държавите с плосък подоходен данък, при който и бедните, и богатите плащат еднаква ставка – 10%. Преди години МВФ подкрепяше коренно различна политика, насочена към сваляне на данъците по света. Преосмислянето на позицията на международната организация е в резултат на нарастващото осъзнаване, че неравенството се е превърнало в „едно от най-сложните и неприятни предизвикателства в световната икономика“ през последното десетилетие.

В духа на анализа на МВФ за социално несправедливия плосък данък отдавна се изказват и данъчните експерти на НИ „Единение“, които смятат че е крайно време този проблем да се реши в интерес на обществото, защото от плоския данък печелят само богатите, а държавата и обществото губят.

Плоският подоходен данък бе въведен в България през 2008 г. с мотива, че ще се стимулира икономическият растеж, тъй като богатите бизнесмени ще имат повече средства за инвестиции и развитие на деловата активност. Практиката обаче показа, че облагодетелстването на една малка прослойка в обществото не дава очакваните положителни резултати, а допринася само за увеличаване на социалното неравенство, изтъкват специалистите по данъчната политика.

Експертите на фонда обърнаха специално внимание на отчитания през последните години излишък по текущата сметка на България. МВФ смята, че този излишък е твърде висок за икономика, която би следвало да инвестира повече за по-бързо преодоляване на изоставането в областта на доходите. Инвестициите обаче трябва да се правят в разумни печеливши проекти. МВФ препоръча също укрепване на институциите в страната.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми