GALLUP - политически и икономически индексОчакванията на българите за икономическото развитие на страната обикновено са по-песимистични в сравнение с очакванията по света, макар че в последните години има и известно разведряване. Такава е равносметката 30 години след началото на промените в България, констатират социолозите на „Галъп интернешънъл“, провели традиционното за всяка година проучване в 60 държави за нагласите за икономиката.

В България в момента връх вземат неутралните очаквания, а песимизмът преобладаваше от началото на века. В края на второто десетилетие на новия век средно 15% от сънародниците ни очакват икономически подем, средно 30% – икономически трудности, а 40% не очакват промяна. Останалите се колебаят.
Сред нашите съседи песимизмът по отношение на икономическото развитие също е силен. Дълго време Гърция е сред водещите страни по този показател наред с Румъния и Турция, констатира „Галъп интернешънъл“.

По-песимистичните очаквания на българите за икономическото развитие на страната се коренят не в някаква тяхна склонност да се гледа на бъдещето през черни очила, а на реалните условия, в които те живеят и работят, както и на най-ниските им доходи в сравнение с другите граждани на членуващите в ЕС държави. Отчитаният икономически растеж в нашата държава и частичните успехи в някои области на икономиката очевидно не са достатъчни да вдъхнат на хората стабилна увереност в бъдещето.

В анализите и предложенията на Национална инициатива ЕДИНЕНИЕ се съдържат много конструктивни предложения за успешното развитие на българската икономика и за повишаването на благосъстоянието на гражданите, така че след време българите да си върнат доверието в държавата и институциите. Но за това очевидно е необходима по-голяма чуваемост за идеите на експертите, включително и на тези от нашето Сдружение. А те сочат правилния път за излизане от застоя чрез по-благоприятна бизнес среда за малките и средни предприятия и повече инвестиции, което в крайна сметка ще се отрази не само на стопанския растеж, но и на по-успешната политика в социалната област.

Най-големият пик на песимизма по света е по време на световната криза преди десетилетие, сочи изследването. След това започва ръст на оптимизма, който преминава даже над 40%, но сега вече се установява на нива от около 30%. Напоследък има средно 35% неутрални очаквания по света, средно 30% песимизъм и още 30% оптимизъм. Най-сериозно се притесняват за просперитета си жителите на Европа, като сред най-големите икономически песимисти традиционно са страни като Италия, Гърция, Великобритания. Икономически подем очакват хората в Нигерия, Виетнам, Индонезия, Индия. Накратко казано, Западът се бои за просперитета си, а югът и изтокът очакват просперитет.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми