сграда паметник на културатаСтоличната община ще поема финансирането на проекти за възстановяване на сградите паметници на култура. Това стана ясно от кмета на София Йорданка Фандъкова, която представи пилотната програма „Културно наследство“. С нея общината ще подкрепя изработването на проекти за реставриране на стари сгради. Опитът за подпомагане е взаимстван от парижкия район „Маре”, с който кметството има подписан договор за сътрудничество от 2015г.

Финансовият ресурс на пилотната фаза на програма, която ще се реализира през тази година, е 300 000 лв. Парите ще се отпускат от бюджета на общината. Максималният размер на един проект ще е до 75 000 лв. За финансиране ще могат да кандидатстват всички собственици на сгради, които са обявени за паметници на културата. „Сградите трябва да са недвижими културни ценности от категориите с национално значение, с местно значение, с ансамблово значение и да се намират на територията на Столичната община. По програмата няма да се предоставят финансови средства, а ще се изготвя проектната документация, както и ще се представя последващ авторски надзор при изпълнение на дейностите“, каза по-рано Фандъкова. Тя обясни, че изготвените инвестиционни планове ще са за укрепвания, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности и ще се правят от проектанти, избрани от „Московка“ 33, по Закона за обществените поръчки. „Срещу тази помощ собствениците на сгради ще поемат много сериозен ангажимент да извършат предвидените дейности в 3-годишен срок, ако това не се случи, те ще бъдат длъжни да възстановят средствата“, уточни градоначалникът. По данни на общината на територията на София има 1400 сгради със статут на паметници на културата, като 60% от тях са разположени в централната част на града. Към настоящия момент са възстановени 118 здания като, като само в район „Възраждане” са ремонтирани 42.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми