община Стара ЗагораПредложенията за присъждане на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“ се подават писмено от държавни и общински органи, обществени и професионални организации и творчески сдружения и от граждани до кмета на общината. С наградите се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за високи творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката и се връчват в навечерието на 24 май.

Наградата „Стара Загора“ се присъжда в две направления. В направление „Наука и образование“ на изявени професионалисти с принос и иновативни подходи в учебно-възпитателната работа и чиито ученици са класирани на призови места в областни, национални и международни конкурси и олимпиади. За направлението „Култура и изкуство“ се номинират кандидати с постижения в областта на изкуството.

Награда „Млада Загора“ се присъжда на учащи за изключителни постижения и награди от национални и международни състезания в сферата на науката и културата и изкуството. Наградите, специална грамота и парична премия в размер на 1000 лв. за всяко направление, се връчват индивидуално и колективно на церемония за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми