Неотложни мерки за определяне и реализиране на национални цели и приоритети на България

Живеем в несигурни времена, срещу несигурността обаче има две сигурни противодействия – обединение и солидарност. Кой може да обедини разединената нация и кое олицетворява истинската солидарност? Разбира се, Държавата, която е най-силната институция. Нейните основни задължения и отговорности са да осигурява и олицетворява единението на нацията и да поддържа жив духа на солидарност. За жалост днешната българска държава не изпълнява задълженията си. Сякаш всичко е оставено на непредвидимите прищевки на пазара. Вярно е, че предишната тоталитарна държава ограничаваше и убиваше предприемчивия дух на хората. Но пък пазар без държавно регулиране обрича поданиците на мъчително живуркане.

Трябва да намерим умното и точно взаимодействие между двете – пазар и държава. Това е съвсем постижимо.

Нека се опитаме да формулираме десет препоръки в тази насока.

1. Излишните чиновници вредят на държавата. Електронното обслужване ще спести на хората време, усилия, пари и най-важното безкрайни унижения при мъките и разтакаванията из всякакви учреждения за всякакви документи. Въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие“.

2. Още днес могат да се намалят най-малко с 10 процента данъците на основните човешки нужди – например хляб, лекарства, книги. Книгата е духовният хляб на човека.

3. Солидарност без образование е невъзможна. Стопанските дейци и деловият свят имат нужда от подкрепа на онези знания и умения, които не само развиват бизнеса и производството, но и създават мислещи хора, а не безмозъчни изпълнители. А сериозната държава има основната задача да подкрепя онези стопански дейци и дейности, които увеличават общественото благо, а не работят само за егоистичните си корпоративни интереси.

4. Борба с бедността, но не с празни обещания. Още днес трябва да започнем инвестиции в стратегически отрасли и целеви научни изследвания в две основни области – индустрията и земеделието, ако искаме да получим добри резултати след няколко години.

5. Вместо празни приказки за развитието на туризма държавата трябва да вземе мерки за неговата разумна подкрепа – разработване на всички възможности на морския, планинския, балнео, културния и други видове туризъм, както и стратегическа реклама и подкрепа от страна на държавата.

6. Порочно тръгна реформата в здравеопазването. Трябва да бъде сменен моделът на здравното осигуряване. Създаване на повече от една здравна каса, както съветват специалистите, достойно заплащане на медицинските работници, отказ от превръщане на лекарите в търговци и държавните и общински болници в търговски дружества и припомняне на благородните препоръки на хипократовата клетва. Заедно с образованието здравето на нашите съотечественици трябва да бъде над всичко.

7. Социалните помощи (детски надбавки и пр.) трябва да бъдат обвързани със социалните ангажименти на техните родители – реално, а не формално завършване най-малко на основното образование, плащане на данъци и други задължения към държавата. В такива случаи издръжката на трето дете в семейството да се поеме от държавата.

8. Възстановяване престижа на българската армия. Възстановяване потенциала на българския военно-промишлен комплекс и прякото му ангажиране във възраждането на българската армия и нейното преоборудване с модерно въоръжение. Изграждане на интегриран сектор за сигурност, така че всички структури да имат съвместими способности, правила за действие, оперативни процедури и обучение, за да бъдат в състояние да изпълняват съвместни задачи, свързани със сигурността. Създаване на доброволен принцип на Национална гвардия за защита на населението и реакция при кризи.

9. Радикална, а не козметична реформа в сферата на законодателството. Други принципи на конструкция на висшия съдебен съвет, прокуратурата и специалните служби. За да се възвърне вярата на българина, че има възможност за равен достъп до правосъдие, предвидимост и справедливост на съдебните решения.

10. Приемане на спешна стратегия за връщане на българите, емигрирали през последните двайсет години обратно в Отечеството. Добър модел е политиката на страните от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия и Словакия. Възкресението на България трябва да започне от връщането на нейните чеда, прокудени през последните 30 години от отчаяние да търсят своето препитание в пустата, черна чужбина. След Първата национална катастрофа през 1919 година, държавата ни дала пример как се излиза от драматични и катастрофични ситуации – безлихвен държавен заем за построяване на жилища на бежанци и истинска грижа за съотечествениците си. Защо да не можем да върнем поне 1 000 000 от избягалите през последните години съотечественици в пределите на любимото Отечество, защо да не поканим без излишни условия няколкостотин хиляди наши сънародници от Молдова и Бесарабия да получат гражданство, да бъдат оземлени и да получат цялостната подкрепа на държавата, щом искат да се присъединят към майка България.

Възраждането е невъзможно без единение. Единението е невъзможно без катарзис. Затова пътят е един: катарзис-единение-възраждане!

Неотложни мерки за определяне и реализиране на национални цели и приоритети на България

ПЪТЯТ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ Е ОТКРИТ!
Сдружение „Инициатива Единение“

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми