Летен/морски туризъм – традиции, но и лош имидж, къс сезон и изчерпващ се потенциал за развитие

Ситуационен анализ

Летният/морски туризъм продължава да бъде основен вид туризъм, привличащ чуждестранни туристи в България. С над 50% от посетителите ползващи туристически услуги в страната. Топ 5 Генериращи пазари за България за летен туризъм за 2015 г. са: Германия, Румъния, Гърция, Русия и Полша.

Силни страни

 • Добро съотношение качество-цена.
 • Много добри природни дадености, умерен климат без екстремно високи температури, добри плажове с фин пясък и ниска соленост на водата на Черно море.
 • Добри условия за семейни почивки, както и за специализирани групи, организирани детски курорти и лагери, добри условия за почивка на хората от „трета“ възраст.
 • Утвърден бранд на Слънчев бряг за младежки туризъм, отговарящ на младежките очаквания за нощен живот и „екстри“ на достъпна цена.
 • Утвърдени имена на морски курорти: Златни пясъци, Албена, Слънчев бряг, Св. Константин и Елена, Несебър и др.

Слаби страни

 • Кратък висок сезон 2 месеца (юли-август).
 • Силна пряка конкуренция в морския туризъм от съседите ни (Гърция, Турция, Хърватска). Албания също се развива, като потенциален конкурент в морския туризъм.
 • Недобре поддържана инфраструктура в курортните комплекси (вътрешна транспортна мрежа, липса на паркинги, проблеми с ВиК и енерго-преносната мрежа).
 • Качеството на морската вода по крайбрежната ивица често се влошава вследствие на замърсявания.
 • Слаба рекламна дейност и липса на целеви маркетингов подход към конкретните генериращи пазари.
 • Наложилото се имиджово възприемане на България, като евтина морска дестинация за алкохолен и парти туризъм, място за постоянни купони и нощен живот.
 • Отдръпване на голямата част от платежоспособни клиенти от средната класа на Западна Европа, Великобритания и Скандинавието.
 • Задълбочаващи се слабости в качеството на предлаганите туристически услуги, което касае основно липсата на достатъчна професионална и езикова квалификация на персонала.
 • Вече изчерпващия се модел на предлагане на услугите “all inclusive”.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми