Зимен/ски туризъм – голям потенциал за развитие, „зелено“ слънце, но и административен хаос, „зелено“ противодействие

Ситуационен анализ

 • България се е утвърдила като лидер на Балканите и Югоизточна Европа за зимен туризъм, като освен, че привлича най-много туристи от съседните държави, продължава да бъде и привлекателен фактор за зимни туристи от основни генериращи пазари като Великобритания, Германия, Русия, Украйна и Израел, които допълват челната десетка на посещенията на зимния туризъм в България.
 • България привлича и съществен брой зимни туристи от страни с традиционно силни позиции в планинския и ски туризъм като Италия, Австрия, Франция и др., които са на 11-то, 13-то и 14-то място сред посетителите на българските зимни курорти.
 • Легловата база в зимните курорти вече е над 45 000 легла, като заема второ място по брой легла и вид туризъм в страната.
 • България има потенциал да приеме над 1.2 млн. чуждестранни туристи в сега съществуващите си обособени курорти (Банско, Пампорово, Боровец, Витоша) през зимния сезон. Анализът сочи, че България има потенциал за обособяване на 36 ски курорта, от които 12 с международно значение и съответен капацитет на ски пистите и 24 с местно значение.

При правилно планиране международните експерти считат, че на съществуващите развити 4 курорта могат да бъдат изградени 65 допълнителни лифта, което да увеличи почти трикратно техния приемащ капацитет за туристи.

Силни страни

 • България вече е разпознаваем и привлекателен бранд на международните пазари за зимен туризъм.
 • Изключителни природни дадености. 30% от територията на България е заета от планина, като на нейна територия са разположени най-високите планини в Югоизточна Европа.
 • Добра средна продължителност на ски сезона (средно около 130 дни).
 • Наличие на достатъчно водни ресурси и повърхностни води за произвеждане на изкуствен сняг.
 • Много добро съотношение цена-качество на зимния туризъм в България.
 • Добре изградена материално-техническа база – хотели, ресторанти, добро предлагане на ски услуги и съоръжения, много добре подготвени кадри за развитие на зимните спортове, ски и сноуборд учители, планински водачи и пр.
 • Добро съчетаване на класическия зимен туризъм със СПА и уелнес туризма по места и с вино и гурме туризма.

Слаби страни

 • Сезонност с лимитиран времеви хоризонт и пряка зависимост от климатичните условия.
 • Недобре определена и неясна държавна политика по отношение на зимния туризъм, което води до липса на баланс, а често и до противопоставяне на стратегическото развитие на зимния и планинския туризъм между местното население, местните власти и инвеститорите от една страна на някои групи еко-защитници от друга страна.
 • Несъответствие между бързото нарастване на туристическата инфраструктура (хотели и леглова база) и съществуваща инженерна инфраструктура (пътища, паркинги, енерго и ВиК мрежи).
 • Наличие на ограничени ски писти като брой и дължина.
 • Изключително ограничен и несъответстващ на туристическия поток брой на изградените лифтове и ски влекове.

Тенденции и прогнози

В последните 10 години България е утвърден международен бранд за зимен туризъм, и има потенциал за формиране на сериозен инвестиционен интерес. За съжаление, поради отсъствие на необходимата подкрепа от официалните български власти се очаква най-големият проект за планински и зимен туризъм на Балканите (с пълен обем на инвестициите на 800 млн. евро) да бъде реализиран в Косово, което крие опасност за създаване на сериозен конкурентен пазар в непосредствена близост до нас.

Нерешаването на проблемите на ски курортите в България и постоянното забавяне и отлагане на процедури основно в МОСВ, влияе негативно върху развитието на планинския и зимен туризъм. Продължават да стоят нерешени проблемите на ски зона Витоша, които са от компетенциите на Столична община. Нерешен е проблемът и с липсата на планове и застроителна нормативна база за най-стария български зимен курорт Боровец. Продължават да стоят нерешени проблемите със статута на земите върху които са изградени ски пистите и инфраструктурата в Пампорово, концесионния договор и обхвата на територията за концесиониране в Банско и т.н. Продължаващото нерешаване на натрупаните проблеми в зимния и планинския туризъм, може да се окаже фатално за продължаващото развитие на това високо приходоносно направление в туристическата индустрия на България. Трябва да се има предвид, че разходите които осъществява един зимен турист на ден са до 4,5 пъти по-високи от разходите, които прави един летен турист на Черно море.

В същото време, ако потенциалът на България за екстензивно развитие на летен туризъм е изчерпан (при почти пълното застрояване на морските ни курорти), то в планинския туризъм България има потенциал за развитие, който в пълния си обем може да доведе до 6 пъти по-голямо увеличение на зимния и планинския туризъм.

Допълнителен резерв има и в ползването на добре изградените планински хотели и леглова база през лятото (т.нар. „зелено слънце“).

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми