Фармацевтика

България има добри позиции в областта на фармацевтичната промишленост. Особено това важи за продуктите с висока добавена стойност, които се извличат от лечебните и ароматични растения и се използват в хранителната промишленост, в козметиката и фармацевтичната промишленост (активни екстракти за лекарства, фитопрепарати, крайни лекарства и др.). В страната съществува много добър научен и производствен потенциал и има възможности за бъдещо развитие. Това е една изключително печеливша „ниша“ с много голям пазар (на практика вечен), която България трябва да продължи да развива интензивно.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Да се заложи на продукти с висока добавена стойност, свързани с разработването и производството на продукти от лечебни и ароматични растения.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми