Отбранителна индустрия

България трябва да продължи да развива своя изследователски и производствен потенциал за изделия и системи в областта на отбранителната индустрия и в частност: въоръжения и боеприпаси; специализирана радио-комуникационна техника и системи; радиолокационни системи и радиосмутители; изделия и системи за защита при нападение по суша, въздух и вода; оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни компоненти, възли, изделия и системи за нуждите на отбраната, както и с гражданско приложение. Приоритетното развитие на българския отбранителен сектор може да изиграе ролята на ключов фактор за изтеглянето напред на цялата ни индустрия и наука.

На дневен ред е създаване на условия за изграждане на индустриално сътрудничество на българските предприятия с водещи Европейки корпорации и/или компании от САЩ, в хода на модернизацията на българските Въоръжени сили. Това без помощта на държавата не може да стане! Именно индустриалното сътрудничество, а не офсета и офсетните ползи, които доказаха своята несъстоятелност, е „рецептата“ за успешното удовлетворяване на потребностите на Въоръжените сили и осигуряване на просперитета на родната ни отбранителна индустрия. Отчитайки сложността и продължителността на тези процеси незабавно трябва да се ускори разработването и в близко бъдеще да се приемат всички нормативни документи, регламентиращи изискванията за създаването и реализацията на такова сътрудничество.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 • Да се консолидират функциите на министерствата, имащи отношение към темата.
 • Създаване на адекватни условия и нормативна база за ускоряване на разработването на Плана за изпълнението на Стратегията за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база чрез Националната програма за нейната реализация с цел укрепване на икономическата устойчивост и перспективното развитие на дружествата от отбранителната индустрия.
 • Формулиране на конкретни решения за участието на отбранителната индустрия в модернизацията на въоръжените сили на Р България конкретно за следните три модернизационни проекта на въоръжените сили:
  − Закупуване на нови бойни кораби за Военноморските сили.
  − Закупуване на бойни самолети за Военновъздушните сили.
  – Закупуване на леки бронирани машини за Сухопътни войски.
 • Разработване на механизъм, за осигуряване на средства чрез Фонд „Научни изследвания“ за развойна дейност от дружествата от отбранителната индустрия.
 • Създаване на Специализирана индустриална зона (СИЗ), съобразно критериите на българското и ЕС законодателство и изискванията на НАТО като логистичен център за експорт на специализираната продукция от страна на българските предприятия и лицензирани оръжейни търговци.
 • Създаване на механизъм за подкрепа на участието на нашата отбранителна индустрия в Европейския фонд за отбрана (European Defence Fund). Само по този начин ще се интегрираме в Единния Европейски пазар за отбранителни продукти и ще допринесем за изграждане на Европейски отбранителни способности.
 • Създаване на единен държавен орган за подкрепа на отбранителната индустрия като обобщаващ фактор за развитието. За да се реши тази задача да се създаде подробен устройствен Правилник на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Чрез него да се консолидират разпилените функции и отговорности на министерството на отбраната, на министерството на вътрешните работи и министерството на икономиката по отношение на ангажиментите им към развитието на отбранителната индустрия.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми