Информационни и комуникационни технологии

Освен разработването на софтуер за чужди възложители, в което България има своите позиции, важна „ниша” за България е софтуерното осигуряване на специфични области, като материалознанието, микроелектрониката, нанотехнологиите, машиностроенето, фармацията, оръжейната индустрия и софтуерното развитие, свързано с индустриални софтуерни решения и виртуализация.

Тази индустрия може да предложи решения за производствена автоматизация, онлайн въвеждане на машинни и производствени данни, мобилни фирмени приложения, облачни решения или системи за радиочестотна идентификация. Тя има пряка връзка и с превантивната, предвиждаща, базирана на софтуер техническа поддръжка, техниката за обработка на изображения, както и свързването на производствени изпълнителни системи към системи за управление на продукта през целия му живот (управление на данни, необходими за проектиране, производство, валидиране, поддръжка на продукти) и други системи за управление на бизнеса.

България може да разработва и произвежда средства за обучение и преди всичко софтуер, насочени към професионално образование: стендове с дистанционно управление от виртуални консултантски центрове, тренажори с Интернет базиран софтуер, специализирани стендове и тренажори.

Сдружение Единение - икона материали и технологии

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

  • Да се подпомогнат фирми, работещи в областта на софтуерното осигуряване на различните области на индустрията, за да се преодолее концентрирането им върху разработване само на софтуер за чужди потребители.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми