Предпоставки за икономически растеж и финансова стабилност
Предпоставки за икономически растеж и финансова стабилност
Глобалната финансова криза и отражението й върху българската икономика сложиха край на един модел на развитие, който очевидно не беше устойчив в по-дългосрочен план.
Създаване на материали и технологии за изделия и системи с висока добавена стойност
Създаване на материали и технологии за изделия и системи с висока добавена стойност
Сферата на изделия и системи с висока добавена стойност се изменя с изключителна динамика и възможните „ниши“ трудно могат да бъдат „запазено пространство“ за дадена страна.
Концепция за интегрирано развитие на земеделието
Концепция за интегрирано развитие на земеделието
В контекста на нарастващото търсене на храни в световен мащаб и справянето с последствията от промените в климата, екологично и биологично насоченото земеделие следва да има водещо място в икономическото развитие на България.
Туризмът – ключова за България индустрия
Туризмът – ключова за България индустрия
В съвременния свят туристическата индустрия безспорно е сред найбързо развиващите се индустрии, както като темп и динамика, така и по степента на глобализация.

Ефективно използване на природните суровини до получаването на краен пазарен продукт
Ефективно използване на природните суровини до получаването на краен пазарен продукт
Макар и недостатъчни, България разполага с подземни богатства и суровини. За съжаление, значителна част от тях се изнасят именно като суровини.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми