Лекарствена политика

Необходимостта от търсене на по-рационални решения е видима и с обществена значимост. Поради това се раждат идеи като фармацевтичният „Пакт за стабилност”, въвеждането на т.нар. „ценови коридор” за лекарства от позитивния списък, частично платени с публични средства, усилията за въвеждане на повече генерични форми. Стремежът е НЗОК да поеме по-голям процент от стойността на лекарствата, така че делът за доплащане да не надминава 60%. Очаква се тези усилия да доведат до поевтиняване на около 600 лекарства. Усилията трайно трябва да бъдат насочени към намаляване на процента за доплащане на медикаменти, налагането на генерични форми, гарантираното реимбурсиране на лекарствените форми при социално значими заболявания, както и стимулиране на медикаментозната профилактика при застрашени групи.

Внастоящия момент три основни дисрегулации в здравеопазването и медицината очакват решение:

  • Корекции в системата на финансиране на здравната система.
  • Промяна в търговската регистрация на изпълнителите на здравни дейности.
  • Перспективно планиране на медицински кадри и мерки за засилване на привлекателността и престижа на медицинските професии в страната.

Наред с това е желателно най-после да навлезе електронната регистрация във всички елементи на здравната система, което би облекчило контрола и повишило прозрачността.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми