Духовното развитие на единната българска нация
Духовното развитие на единната българска нация
Духовността на нацията е многокомпонентна система и включва образованието, изкуствата, възпитанието, научните изследвания, традициите, вярванията и др.
Създаване на условия за високо благосъстояние
Създаване на условия за високо благосъстояние
Икономически растеж и финансова стабилност, материали и технологии за продукция с висока добавена стойност, концепция за развитие на земеделието, туризма и природните суровини.
Здравеопазване
Здравеопазване
Здравеопазването днес е продукт на дългосрочна здравна реформа, осъществявана непоследователно и разностилно. Тя започна с промяна на собствеността, децентрализация на здравната мрежа, възстановяване на БЛС и ССБ.
Решаване на демографския проблем
Решаване на демографския проблем
Повишаването на благосъстоянието на българските граждани и нивото на здравеопазването ще създадат необходимите предпоставки за постепенно разрешаване на острата демографска криза в България.
Конституционни реформи и механизми за съдебната система
Конституционни реформи и механизми за съдебната система
В последните години многократно бяха изказвани становища за радикални промени в Конституцията, които биха могли да бъдат осъществени само от Велико народно събрание.

Национална сигурност и отбрана
Национална сигурност и отбрана
България не е изолирана от динамиката на глобализирания свят и напредъка на технологиите, които наред с възможностите за развитие, създават нови рискове и заплахи, които в голямата си част са асиметрични, трудни за предсказване и превенция.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми