Над 1260 свлачища заплашват градове и села в страната. Това сочи информация на строителното министерство, цитирана в днешния брой на „Монитор“.

Общо у нас са регистрирани 2137 свлачища, като 827 от тях са активни, 871 – потенциални, а 439 – стабилизирани. 875 са проявени по пътища, в земеделски и горски територии. През миналата година са възникнали 15 нови и е отчетено активизиране в 50 от известните свлачищни райони у нас.

От началото на 2018 г. са регистрирани нови 30, като половината от тях са в урбанизирани територии Сред най-активните през последните години са свлачищата в Оряхово, при спирките „Кипарис“ – „Кипарис-юг“ и „Кипарис-север“, „Фара“, община Аксаково, засягащи републикански път І-9, вилна зона Фиш-Фиш, Балчик, с. Осина и с. Плетена, община Сатовча. Бюджетът на МРРБ за 2018 г. за геозащита е около 16,2 млн. лв. От тях 800 хил. лв. са предвидени за регистриране на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и наблюдение, а 15,4 млн. лв. за геозащитни мерки за ограничаване на свлачищата, абразията по Черноморското крайбрежие и ерозията по Дунавското крайбрежие и за инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на инвестиционни проекти. Към края на септември за геозащита са изразходвани около 11 млн. лева, от които около 1,5 млн. лв. са предоставени на общини за укрепване на свлачища и за проектиране и проучване.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми