българско гражданство„В периода между 2013-2016 година има множество неразгледани преписки – над 17 хил. молби с искане за българско гражданство, за които не са образувани преписки и няма насрочени интервюта. Това е проблем на дирекцията и организацията на работа.“ Това каза бившият служебен министър на правосъдието от правителството на Огнян Герджиков Мария Павлова. Павлова обясни, че срещу директора Матева е образувано дисциплинарно производство от главния инспекторат от МС: „Захариева беше издала две заповеди – за проверка и отстраняване от длъжност до приключване на проверката и отстраняване на достъпа до документи и сградата на министерството.“

По думите на Павлова интервютата за гражданство се провеждали или в консулските служби, или в ДАБЧ. „Пред дирекцията се виеха километрични опашки в 3-4 редици. Работното време беше от понеделник до четвъртък до 12 часа. Г-жа Матева е създала такава организация. Имаше сигнали, че насрочени интервюта се отлагат без причина. След като приключи проверката я възстанових на работа, тъй като по закона за държавния служител тя трябва да се запознае с резултатите от проверката и да се защити. Тя не пожела да се запознае, не беше открита по никакъв начин. Зная че по времето, по което аз бях министър тя не пожела да се срещне с мен“, каза още Павлова. Бившият министър допълни, че се е наложило да се „направят структурни промени – сега се работи на пълен работен ден, насрочват се интервюта, назначиха се служители на граждански договори и по стажантски програми, които да поемат чисто деловодната работа.“

Според Павлова, ако г-жа Матева е имала сигнали за нередности е следвало да ги изложи: „Явно са били непълни или без конкретика, за да бъдат разгледани.“

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми