Горанов и ДончевСлед приемането на закона за извънредното положение правителството спешно задейства мярката за подкрепа на фирмите по формулата 60-40, за което от бюджета се отделят 1,5 милиарда лева. Това стана на фона на бързото увеличаване на безработните. Вече над 10 000 са хората, загубили работата си поради трудностите на фирмите от разпространението на заразата Ковид-19 у нас и спирането на редица дейности.

От мярката 60-40 могат да се възползват фирми от търговията на дребно, пътническият транспорт, хотелиерството и ресторантьорството, дейности в областта на културата, спорта и развлеченията. Втората група потенциални бенефициенти са и всички предприятия, които могат да докажат претърпян 20% спад на приходите от продажби заради извънредното положение, включително и тежкотоварните превозвачи. Нямат право да кандидатстват компании в сферата на селското стопанство, финансите, образованието, здравеопазването, дейности на домакинства като работодатели.

На пръв поглед в случая е налице мащабен проект за стимулиране на бизнеса и за запазването на работните места в страната. Но работодателите изразиха резерви и несъгласия за принципа на формулата за помощ 60-40. Според председателя на АИКБ Васил Велев дори държавата да поеме 60% от заплатите в закъсали фирми, техните работодатели няма да платят останалите 40%., а почти двойно повече заради осигуровките на работниците им.

„Това е подкрепа не за предприятията, а само за хората, които работят в тях. Когато едно предприятие не може да работи, защото му е забранено, не може да се очаква то да плати, за да задържи хората“, каза Велев. В пакета има неясноти и в целевото финансиране, а и въобще отсъстват мерки за социална защита на самоиздържащите се творци в културната сфера и изкуството, посочват експерти.

Все по-очевидно е, че правителството ще трябва да прецизира набелязаните мерки. Това най-добре може да стане с привличането на допълнителен експертен ресурс и при строго съобразяване с истинската необходимост на отделните потребители на средства. Именно по този начин ще могат да се облекчат настъпващите все по-отчетливи сериозни проблеми в икономиката и социалната област, възникнали като пряк резултат от пандемията с коронавируса.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми