НСИПоловината от населението в страната ни живее с по-малко от 430 лв. на месец. Само 11,7% от българите имат доход над 805 лв. Това са част от основните последни официални данни на Националния статистически институт. Само 820 000 граждани на България могат да се похвалят с месечни доходи, достатъчни за покупката на един голям хладилник, без обаче да избират от луксозните модели.

От изчисленията на НСИ се вижда, че средният годишен доход на човек е 6013 лв., което прави по 501 лв. на месец. Сумата е доста малка като се има предвид, че средната месечна заплата е 1349 лв. Но парите в едно домакинство се разделят между всичките му членове. Затова дори един от родителите да получава висока заплата, ако в семейството има пенсионер, безработен или дете, средният доход на човек пада значително.

НСИ разделя домакинствата на десет групи. В първата попадат граждани с годишен доход до 2460 лв., което прави до 205 лв. на месец, а в последната – гражданите с месечни доходи над 805 лв. Оказва се, че с под 205 лв. на месец живеят 8,9% от българите, или 5,7% от домакинствата. Населението на България е малко под 7 млн. души и се оказва, че близо 400 хил. граждани преживяват с под 205 лв. на месец. Най-голям дял от българите – 30,3%, имат месечни доходи между 280 лв. и 430 лв. А всеки втори живее с по-малко от 430 лв. на месец като в тези доходи влизат освен заплатите и всички получавани от домакинството пенсии и социални плащания.

Дори 11-те процента най-заможни българи са с доста ниски доходи в сравнение със стандартите на живот в другите страни от ЕС. Средният годишен доход на тези 820 хил. наши сънародници, които влизат в групата на хората с най-големи финансови възможности, всъщност е 13 634 лв., което прави малко над 1130 лв. на месец. Така, ако в семейството има две деца, заплатите на двамата родители трябва да са общо над 4500 лв. и те да живеят отделно от бабите и дядовците, за да влязат в групата на най-преуспелите 11,7% от населението.

Неотдавна НСИ отчете, че на годишна база БВП е нараснал с 3,5 процента, след това обаче се извини, че е допусната грешка при изчисленията заради отчитането на митническите декларации по нов начин за ЕС и посочи цифрата 3,1%. Но дори тази цифра ни нарежда в петицата на страните в ЕС с най висок ръст на БВП. Въпросът тогава е защо доходите на българите и стандартът им на живот са най-ниските в ЕС? На този въпрос май трябва да отговорят не само статистиците, но и политиците, които носят отговорността за политиките в държавата.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми