млади фермериПървите 36 млади фермери, кандидатствали при втория прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. /Програма за развитие на селските райони 2014-2020/, получиха договорите. Изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев съобщи, че съвместно с министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са изготвили план за действие за наваксване на закъснението при одобряването на проектите по ПРСР, а приоритет в него са младите фермери.

От договорираните 880 проекта 654 са насочени към биопроизводство. Най-голям брой – 736 проекта са в сферата на растениевъдство – в секторите „плодове и зеленчуци“, както и в трайните насаждения. От тях 595 са с бионасоченост. В сектор „животновъдство“ има 78 проекта, от които био са 59. В 66 проекта са заложени инвестиции и в растениевъдството, и в животновъдството.

Най-активни са младите фермери в областите Хасково – със 100 одобрени проекта, следвани от тези от региона на Пловдив – с 84 проекта. На трето място се нареждат младите стопани от област Бургас – с 68 одобрени проекта.

ДФЗ – РА финансира 880 проекта, подадени през ИСУН подмярка 6.1. Те попадат в 100%-вия бюджет на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект се подкрепя с до 25 000 евро.

Общо по приема на подмярката са подадени 1 837 заявления за близо 46 млн. евро. От тях преминали през всички етапи на одобрение бяха 994 проекта. На този етап се стартира със сключването на 880 от тези проекти, които са получили до 40,36 точки. Останалите 114 проекта ще бъдат финансирани през септември след нотификация. Те са с оценка до 35,96 точки ранкинг. Подготвена е и нотификация, която ще бъде изпратена към ЕК за отпускане на допълнителен ресурс от 2,85 млн. евро.

Към момента по ПРСР 2014-2020 са подписани 6 581 договора за над 1, 950 млрд. евро, което е над 61% от общия бюджет на програмата. Изплатени са близо 800 млн. евро, което е 33.5% от финансовия пакет по програмата, която е с общ бюджет от близо 2, 918 млрд. евро.

Радващо е, че десетки млади фермери получават значителна стартова помощ за различни проекти в растениевъдството и животновъдството и че голяма част от тези проекти са с бионасоченост.

Добре е също, че за стартова помощ са кандидатствали 1837 млади земеделски стопани, както и това, че 1 милиард и 950 милиона евро, което над половината от общата сума по фонда ПРСР 2014-2020 г. са разпределени след конкурс. Въпросът обаче е дали след разпределението на крупните суми за предложени проекти парите ще се изразходват по предназначение, за да се стимулира развитието на изпадналото от години в криза българско селско стопанство. Защото има редица случаи, когато от държавата се получават средства за предложени добри проекти, а след това парите се използват за съвсем други цели, включително за закупуването на луксозни автомобили и дори яхти. А за колко още други фрапантни случаи изобщо не се знае? Затова е необходимо Министерството на земеделието, храните и горите не само да раздава средства, но и да контролира как се изразходват средствата и да санкционира строго неправомерното им харчене. Само така селското ни стопанство ще може да се развива в духа на предложените от Национална инициатива ЕДИНЕНИЕ цели и приоритети за национален напредък и благополучие, включително и в сектора земеделие, който не случайно се причислява към отраслите със стратегическо значение.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми