Нашите идеи предизвикват медиен интерес

/Нашите идеи предизвикват медиен интерес

Инициатива На срещата бяха дискутирани редица теми, които са от фундаментално значение за българското общество. Активното участие от страна на хората и медиите показа за пореден път, че Единението на българите не е химера, а реално постижима цел.

Вижте цялата дискусия

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми

2019-06-11T16:48:56+02:00