Младите хора на България са не просто нейното бъдеще- те са живият организъм на нацията. Те могат да придадат смисъл и идентичност на всяка кауза, а каква по-голяма и значима кауза от България?

Да си млад човек в днешния глобален свят дава перспективи, каквито преди години бяха невъзможни. Често това е причината, поради която, много от завършващите гимназии или университети млади хора, напускат страната ни. Тревожното е, че все по-често не се завръщат, защото просто не намират смисъл в това. Политическата обстановка и фрагментацията в обществото чертаят гротескни краски, препращайки ни далеч от мечтите за светло бъдеще. Проблемите в различните сфери на обществения живот, пряко влияят върху самата демография, където статистиката е безпощадна и стряскаща. Категоризирането на тези проблеми спомага за тяхната идентификация, но политическата воля за разрешаването им отсъства през последните 29 години. Нужно е обединение, въпреки класовите разделения, въпреки партиите и политическата класа, дори въпреки самите нас. Нещо повече- нужен е устрем, подобен на този на възрожденците от 19 век, защото духовната нищета и липсата на ценности са в основата на ерозията на българската нация и държава.

Осъзнаването на факта, че тук и сега, ние носим отговорност за утрешния ден, не само с нашите думи и действия, но и с отношението към ближния, ще създаде предпоставките за сплотяване и намиране на общ език, най-вече сред младото поколение.

Патриотизмът не е изтъркано и употребено понятие, което можем да опишем или да вкараме в учебниците. Истинският патриотизъм е чувство на дълг, на принадлежност, на родова памет и на себераздаване.

Често се гордеем с историята, с празниците и традициите ни. Цялото богатство, мъдрост и смисъл, които те ни дават, ни правят българи. България е там, където има и един българин, но за да има българи е време за осъзнаване. Демографията и демокрацията вървят ръка за ръка, а най-силно те живеят чрез приемствеността между поколенията.

Инициатива Единение иска не само да изслуша младите хора. Ние им даваме думата!

За Да живее България и ние в нея!

Сдружение „Инициатива Единение“

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми