ремонти на язовириДържавното дружество „Монтажи“ ЕАД, което получи огромна инжекция от 500 млн. лв. за спешен ремонт на язовири, е излязло на загуба и през 2019 г. Голяма част от предоставените пари за ремонтите стоят по банкови сметки, а разходите на дружеството са доминирани от разходи на подизпълнители. Реална дейност все още не е започната, като това се планира да стане в следващите две години.

Това са данни от годишния финансов отчет на фирмата за 2019 г., публикуван на сайта на финансовото министерство и цитиран от медиите. Тук е мястото да уточня, че държавното дружество „Монтажи“, в което работят 176 души, получи преди две години чек от правителството през Държавната консолидационна компания /ДКК/ в размер на 500 млн. лв., за спешен ремонт на рисковите язовири. Както се вижда от отчета на фирмата обаче опасните от тях ще трябва да почакат, защото дейностите по ремонта и укрепването им се отлага с още две години. В началото на годината бе съобщено, че държавната компания вече е заделила 2.5 млн. лв. за частична работа по 7 обекта, като не е ясно дали ще се ползват подизпълнители, защото е въпрос как фирма с персонал 176 души ще може да ремонтира 182 язовира, за които са предназначени отпуснатите от бюджета средства и за дейностите по които са подписани договори.

Защо дружеството „Монтажи“ не извършва необходимите спешни ремонти на опасните да предизвикат наводнения, човешки жертви и материални щети водоеми? И какво става с налетите през 2018 г. от държавата половин милиард лева за тази цел? На тези въпроси няма отговори нито от „Монтажи“, нито от ДКК. Представители на обществеността и политическата опозиция срещу действията или бездействията на изпълнителната власт обаче разкриват някои факти от проблема.

Председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ и бивш омбудсман Мая Манолова съобщи например, че в района на Велико Търново от общо 161 язовира, 25 от тях са за ремонт, а 8 са много рискови и са за спешно укрепване и други операции. За нито един от тях обаче не е похарчена и една стотинка, уточни Манолова. Според нея очевидно се замитат следите на тези отпуснати целево от държавата 500 млн. лв., а при това необяснимо е и решението на съда, че ДКК не е длъжна да дава информация за този половин милиард лева публични пари, които е получила, въпреки че ремонтите не са започнали две години след отпускането на средства за тях. Манолова посочи също, че правителството постъпва така и с предоставения на новия Държавен ВИК холдинг 1 милиард лева, проектите за държавни бензиностанции и санирането на частни жилища от шепа приближени на властта фирми за около 1,6 милиарда лева.

Липсата на публична видимост и обществен контрол над изразходването на отпусканите от държавата средства за различни важни дейности в икономиката и социалната област е стар проблем на управлението на държавата, който улеснява нецелесъобразното изразходване и ограбване на парите на данъкоплатците. Още по-голям е обаче проблемът, че подобни случаи вместо да намаляват се увеличават.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми