„Няма щастие без ред, няма ред без власт, няма власт без единство”
Едуард Булвер-Литън

български планиниУважаеми съотечественици, навлязохме стремглаво в 2020 година, един период на очаквания и надежди, но повече на сериозни предизвикателства. По всичко изглежда, че и този отрязък от родното летоброене няма да бъде лек. Защото пренесохме в него не само стореното добро, но и множество сериозни проблеми, които не само тежат, но и често направо препятстват нормалното ни развитие. Това води до обезверяването на хората, отнема желанието им за реакция, открива пътя пред апатията и примирението. Стига се дори и до определения за липса на държавност. А това е вече много тревожно, да не кажем – страшно.

Ако потърсим еднозначен отговор на причината за кризисното ни състояние сега, то едва ли ще го открием. Очевидно източниците за неблагополучията са комплексни и се коренят във всичките години на нескончаемия преход. Натрапва се обаче обстоятелството, че пътят ни към недостижимата още функционираща демокрация е изпъстрен с управленска неподготвеност, неефективност и безпомощност, всепроникваща корупция, слаба и суровинно ориентирана икономика без създаване на крайни изделия с принадена стойност, проблеми в съдебната система, опазването на реда, личната и обществена сигурност, загърбване на факта с приближаващата социална катастрофа, несполучливо реформираща се и с отчетливо изразен антисоциален елемент здравна система, лутащо се между родни и чужди практики непълноценно образование и принизяване на ролята на науката.

Цялата тази поредица от провали, независимо дали са следствие на груби недомислия през годините на трите десетилетия безвремие, или резултат на сегашни грешки и решения, доведоха страната до тъжния и унизителен резултат – последно място по доходи в Европейския съюз и превърналото се в „традиция” катастрофално изоставане по редица жизнено важни показатели за устойчивото функциониране на държавата и държавността. Нашата цел обаче не е да съдим или оневиняваме. Ние добросъвестно констатираме проблемите и даваме конкретни решения. Но преди това трябва да потърсим отговори на доста натрапващи се въпроси: Защо се увеличава несекващият поток от емигриращи млади хора, при това мнозина от тях образовани и в жизнеспособна възраст?; Защо нацията ни се свива под 7 милиона и скоро процесът за стапянето ще стане необратим?; Защо твърде много наши съотечественици загубиха чувството за перспектива и нормален живот в близката до нашите сърца и извоювана с толкова кръв и страдания от предците ни българска територия?

Подобни тъжни мисли спохождат мнозина и то не само поради неблагополучията в едва започналата година. А защото явно се въртим в омагьосания кръг от възпроизвеждащи се наследени, но и възникващи проблеми. При това, за да разкъсаме огнения обръч на спиращите развитието явления е необходимо не толкова много, но във всеки случай единен и концентриран заряд от енергия и решителност на хора, обединени от стремежа за изпълнението на няколко значими национални цели. Те могат да бъдат лесно формулирани, тъй като самият живот ги изправя с неотложност пред всички нас, пред обществото. Ще отречете ли например: че се нуждаем от национални стратегии за оцеляване на нацията; за образование на младите хора, което да ги прави пригодни за новите предизвикателства на съвремието, но и задължително възпитава в патриотизъм и отдаденост към нашето, българското; за здравеопазване, свързано с една стабилна и справедлива социална система; за сигурност на цялата територия на страната, която да се осъществява с наистина безкомпромисни мерки и най-решителни действия на правоохранителните и правораздавателните органи срещу рушителите на реда и престъпниците.

Всичко, което изброихме досега, уважаеми съотечественици, е част от програмата и дейността на Национална Инициатива Единение, която придобива все по-широка популярност в страната със своята дейност на централно ниво, но и с активността на регионалните си структури и подкрепящите я сродни организации. И това е така, защото Сдружението не само разкрива същността и причините за проблемите, но и дава конкретни решения за преодоляването им с програми и концепции на видни учени от своя експертен кръг.

Общодостъпните публикации на НИ „Единение” вече привличат вниманието на редица специалисти в отделните направления на политическия, обществения и икономически живот в страната. Сега остава и на централно ниво, в ръководството на държавата, да проявят по-голяма чуваемост и сетивност за нашите предложения. И със съвместни усилия, единни около тежненията на българските граждани и с тяхно участие, след широка дискусия се приемат и взаимообвързващи решения за наистина устойчиво развитие на нацията. Но не те да останат на хартия и като добри пожелания, а се превърнат в реални и ефективни действия, които българската общественост отдавна очаква и ще посрещне с удовлетворение.

И нека не забравяме, че само заедно и в ЕДИНЕНИЕ, ще успеем!

Сдружение „Инициатива Единение”

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми