Гео Милев“Нашият свят” е темата на Първия национален конкурс за журналистика „Гео Милев“. Той се организира от община Стара Загора, Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и къща-музей „Гео Милев”. Развиване на таланта и творческото въображение у младите, развиване на интереса им към творческата дейност, гражданската им ангажираност и отстояването на позиция и утвърждаване на общочовешките ценности са част от целите на организаторите. Участието в конкурса е в два раздела – индивидуално и в екип. По регламент индивидуалните участници могат да се включат в различни жанрове на журналистиката – репортаж, новина, бележка, интервю, кореспонденция, коментар… Учениците имат право да изпращат 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби като индивидуални участници. Работите трябва да са с обем до 2 страници, с шрифт Times New Roman, размер 12.

В раздела за екипна работа участниците могат да представят издание на хартиен носител, както и електронни издания. На хартиен носител представят по 1 брой вестник или друго печатно издание, а за електронните – линкове към електронни издания от учебната 2017/2018 г. При оценяването ще вземат предвид умението да се открива и отразява новината, да се използват журналистически изразни средства в съответния жанр, а за изданията – единство на композиционно оформление и съдържание, графичен и предпечатен дизайн. В конкурса могат да участват ученици от 6-и до 12-и клас, разделени в две възрастови групи: 6-и – 7-и и 8-и – 12-и клас.

Срокът за предаване на творбите е до 10 април 2019 г. Могат да се предадат лично или по пощата на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3, ЦПЛР, за журналистическия конкурс, телефон за контакт: 042/629 06. Материалите трябва да са разпечатани в три екземпляра, а копия от текстовете се изпращат на имейл: konkurs.stz@mail.bg. Към всяка творба трябва да се посочат: трите имена на участника (за индивидуално участие), училище или извънучилищно звено (за екипите участия), клас, телефон, имейл, както и име и телефон за контакт с ръководителя. В двата раздела на конкурса ще се присъдят първо, второ и трето място в двете възрастови групи. Ще има и специални награди – „Добрата новина” за индивидуална публикация и за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора. Резултатите ще се отчетат на 7 май 2019г.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми