Стратегия за възможни промени в здравеопазването - Лъчезар ТрайковКнигата на известния български учен-медик акад. Лъчезар Трайков е част от специализираната поредица на Национална инициатива „Единение”, посветена на разработката на стратегически приоритети и цели, пред които е изправено съвременното българско общество. Наситеният със задълбочен анализ за състоянието в здравеопазването, но и с конкретни предложения и мерки за „оздравяване” на сектора специализиран текст завършва с констатацията: „Фактите показват, че неефективната система на здравеопазването в България освен до влошаване здравето на нацията, води и до допълнително обедняване на уязвимите и социално слаби групи от населението. Това засилва все повече и социалното разделение в обществото”.

Преди това обаче, уважаеми читатели на сайта на НИ „Единение”, имате добрата възможност да вникнете чрез разработката на акад. Трайков в проблемите на родното здравеопазване и решенията за подобряване на неговото състояние.

Ето само някои от отговорите:

 • Здравната вноска да се приравни с данък общ доход.
 • НЗОК да стане агенция или отдел към Министерството на здравеопазването.
 • Въвеждане на електронно здравеопазване и електронни здравни карти.
 • Изграждане на модерна система за спешна медицинска помощ. Създаване на високоспециализирани болнични спешни комплекси.
 • Извеждане на дейности от болничната и извънболничната помощ. До 20 процента от досега хоспитализираните могат да се лекуват амбулаторно.
 • Обвързване на заплащането с качеството на лечение.
 • Заплащане по диагностично свързани групи.
 • Преразглеждане на търговския статут на държавните болници и пререгистрирането им.
 • Прогенерична лекарствена политика, гарантираща достъпа до качествени и безопасни лекарства. Използването на централизирани тръжни процедури за допълнително оптимизиране на разходите за лекарства.
 • Непрекъснат контрол по спазване на правилата за добра медицинска практика.
 • Гласност на случаите на корупция и наложените санкции.
 • Регламентиран ред за провеждане на специализациите и финансирането на следдипломното обучение от държавния бюджет.
 • Справедлив механизъм за заплащането на труда на медицинските кадри, който да премахне огромните разлики между отделните специалности.
 • Връщане на доверието и морала в здравеопазването.

В разработката на акад. Лъчезар Трайков има и конкретни и доста нелицеприятни факти за системата на здравеопазването у нас и отражението й върху здравния и социален статус на населението. Поместени са и оценки за сектора от авторитетни международни институции, а така също и диаграми, илюстриращи значението на здравеопазването за качеството на живот на гражданите. Ето защо книгата си заслужава да бъде прочетена в цялост от специалисти и упълномощени с власт лица, но и от хора с широки интереси и будна гражданска съвест. За Ваше улеснение предлагаме публикацията в PDF формат. Очакваме и мненията Ви във форума на сайта на НИ „Единение”. Регистрирайте се ТУК и ни пишете. Вашият глас ще бъде чут!

Акад. Лъчезар Трайков е ръководител на Катедрата по Неврология към МУ-София и началник на отделение към Неврологична клиника на УМБАЛ „Александровска”, София. От 2007 г. е професор в МУ-София, а от 2018 г.- академик на БАН. Дълги години работи в областта на нормалното и патологичното стареене на мозъка в INSERM, Париж, Франция. Защитава докторска дисертация в МФ на Университета Rene Deskartes в Париж- V. Квалифициран е за професор по „Невронауки” от Националния съвет на университетите, Франция. През 2004/2005 е гост професор по неврология в Университета Париж XII.
Акад. Трайков е публикувал над 700 научни труда, редица от които в най-престижните световни издания в областта на невронауките. Съавтор е в 67 монографии и учебници, от които 19 за престижни международни издания. Носител е на редица високи международни отличия, включително и на Първа награда за научна разработка за 1994 г. на Американската Академия по Неврология. Отличен е и с наградата у нас „Медик на годината” за 2017 г.
Акад. Трайков е създател на съвременна школа по невропсихология и дементология в България. Основните му научни приноси са в областите на мозъчно-съдовата болест, болестта Алцхаймер, Паркинсоновата болест, заболявания с дифузно засягане на Централната нервна система, множествена склероза, епилепсия, неврогенетика.
Българският учен-медик е главен изследовател за нашата страна на редица международни проекти по програми на Европейския съюз и други международни организации.

НК

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми