Гората е бъдеще

Гора - Доньо ДоневИма една творба на неподражаемия карикатурист Доньо Донев, на която двама дървосекачи се чудат какво да правят сред обезлесена поляна само с дънери. Тъжното послание е ясно. А точно с тази илюстрация започва и най-новата книга на Национално движение „Единение” на Валентин Карамфилов – „Гори и горско стопанство – състояние и перспективи за устойчиво развитие”.

Разработката, станала факт и с любезното съдействие на Издателство „Захарий Стоянов”, представя обективна картина на сегашното състояние в горския сектор, но и очертава стратегически приоритети, включително и краткосрочни антикризисни мерки. Не е подминат и важният въпрос за финансирането на отрасъла и експертно аргументирана необходимостта от създаването на нов Закон за горите.

В книгата се изтъква обстоятелството, че горите на Отечеството са не само най-важният и основен природообразуващ фактор, но и елемент на националната ни сигурност и поминък за повече от 1 милион българи. Да не говорим, че родният лес е формулиран в изданието като най-важен природообразуващ фактор, а също и като безценен ресурс на стратегически и възобновяеми горски продукти.

Всичко казано дотук може да бъде аргумент за по-детайлно запознаване с разработката на Валентин Карамфилов от нашите верни читатели и последователи, която НИ „Единение” предоставя в цялост в PDF формат.

НК

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми