Публикации

Неотложни мерки за определяне и реализиране на национални цели и приоритети на България
изтегли файла

Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България
изтегли файла

Стратегия за възможни промени в образованието и науката
Вярно на своята установена практика Сдружение „Инициатива Единение” издаде най-новата си книга: „Стратегия за възможни промени в образованието и науката”. Трудът е дело на Акад. Петър Кендеров и Чл.кор. Стефан Хаджитодоров. Той е част от специализираната поредица на Сдружението, ориентирана към разработването на стратегически приоритети и цели, пред които е изправено съвременното българско общество. Научният анализ с изразена практическа стойност разкрива състоянието в значимите за днешното и бъдещото ни развитие области на образованието и науката, но и дава ценни препоръки за усъвършенстването им в съответствие с новите реалности и предизвикателства на времето. Както и досега „Инициатива Единение” има амбицията със своите тематични издания, дело на изтъкнати наши учени в отделните направления, да съдейства на централните и местните органи, както и на специализираните институции в тяхната работа за приемането на решения, отстраняването на трудностите и постигането на устойчиво развитие в България.
Новата книга на Сдружение „Инициатива Единение” прочете в PDF формат ТУК.

Земеделието-проблеми, предизвикателства, цели
Вярна на своята установена практика да запознава широк кръг от читатели със стратегически приоритети и цели на общественото ни и икономическо развитие, включително и ангажираните с държавните дела политици и специалисти, Национална инициатива „ЕДИНЕНИЕ” издаде нова книга. Този път, ползващата се с нарастваща популярност поредица на Сдружението, прибавя изключително актуалната разработка на известния български генетик акад. Атанас Атанасов – „Стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за новия програмен период 2021-2027”.
Вижте най-важните акценти от книгата или изтеглете файла.

Гората е бъдеще
Най-новата книга на Национално движение „Единение” на Валентин Карамфилов – „Гори и горско стопанство – състояние и перспективи за устойчиво развитие” дава отговори на следните въпроси:

  • Съществува ли реална представа за размера на инвестициите в горския сектор?
  • Необходимо ли е създаването на Агенция за държавните горски територии?
  • Какво се крие зад термина „зелена икономика”?

Прочетете повече за книгата или изтеглете файла.

Повече държава в здравеопазването и справедлив достъп до медицинска помощ
Представяме Ви разработка на известния български учен-медик акад. Лъчезар Трайков „Стратегии за възможни промени в здравеопазването”. В най-новата книга от поредицата на НИ „Единение” ще получите експертни отговори на въпроси, свързани с проблемите пред здравната система, решения за преодоляване на сегашното състояние в сектора и очакваните резултати. Разберете:

  • Необходимо ли е преразглеждането на търговския статут на държавните болници?
  • Какъв ще бъде ефектът от въвеждането на електронно здравеопазване и електронни здравни карти?
  • Необходимо ли е приравняването на здравната вноска с данък общ доход?

Запознайте се с основните акценти в книгата
Новото издание на НИ „Единение” можете да прочетете в PDF формат

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми