Ние от Инициатива „Сдружение Единение“ помним нашия ангажимент пред обществото да преминем към поредица от активни действия за спасяване на България, но в сегашната криза се въздържаме от решителни прояви, които биха попречили на нормалния ход за възстановяването на страната. Като отговорни граждани подкрепяме усилията и мерките на изпълнителната власт за овладяването на пандемията от коронавирус в Отечеството.

Осъзнавайки изключителната важност на момента за по-нататъшното ни развитие, призоваваме спешно да се обмислят и подготвят мерки за възстановяване на нормалното състояние на обществото и стопанския ритъм на страната след овладяването на пандемията. Това налага с още по-голяма настоятелност и неотстъпчивост да потърсим национално съгласие по конкретните национални цели и приоритети, за да направим България достойна европейска държава, за което нееднократно сме призовавали.

Като изразяваме подкрепа и за предприетите мерки в социално-икономическата сфера, очакваме внимателно да бъде преценено привличането на свеж финансов ресурс и да бъдат активирани от държавата национално отговорни действия по разходването на наличния публичен ресурс. Всичко да се извършва прозрачно и съгласно законите в страната. Ние сме срещу поемането на нов външен дълг на този етап от кризата.

В този порядък считаме:

  • Временно да се спре финансирането на големи инфраструктурни проекти.
  • Капиталовите разходи на общините, които не са свързани с форсмажорни обстоятелства да се отложат във времето.
  • Предвидените средства за ББР да се насочат преимуществено към проекти, свързани със здравето и производството на храни.
  • Бюджетните разходи на министерствата и другите първостепенни разпоредители с бюджета (без МЗ и МВР) да бъдат редуцирани с разумен процент до края на годината.
  • Осигуряване на продоволствената сигурност.
  • В периода на значително ниските енергийни цени и спекулативна волатилност на борсата да се подкрепят енергийните предприятия и недопускане на допълнителното им задължаване.

Съединението прави силата.
Готови сме да дадем своя дан!

Инициатива „Сдружение Единение“

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми