Уважаеми съотечественици,
Разпространението на вируса СOVID-19 в световен мащаб закономерно засегна и нашата страна. Това наложи безпрецедентни управленски мерки за ограничаване на заразата и специализирана грижа за вече инфектираните лица. Видно е, че държавата мобилизира своя ресурс, а лекарите, медицинските сестри, лаборантите и целият персонал в лечебните заведения застанаха с пълна готовност в защита на здравето на хората. Тази обща отдаденост намира изцяло положителен отзвук сред населението. За първи път от много години насам българите осъзнаха необходимостта от общото си възправяне срещу сериозен проблем пред нацията. Разбраха значението на прокламираното от нашето сдружение ЕДИНЕНИЕ, което наистина ни прави много по-силни при справянето с моментни несполуки и глобални пречки пред развитието в един взаимосвързан свят.

Наблюдаваната от началото на нахлулата зараза солидарност сред населението и разбирането за инициативите на институциите срещу коронавируса дават основателни очаквания за справяне с проблема. До трайното му преодоляване обаче, трябва да се извърви още път, вероятно осеян с предизвикателства и продължаващо нарушаване на обичайния житейски ритъм. Ето защо обнадеждава демонстрираната готовност на сънародниците ни да се лишат от важни придобивки на съвременния начин на живот и бит, включително от възможността за свободно пътуване и общуване.

Не са без значение и проявите през изминалите дни на по-голямо разбиране между политическите опоненти и издигането над всичко на националния интерес. Именно такъв подход от момента на учредяването си прокламира НИ „Единение” чрез формулираните от своя екип основни национални цели и приоритети. Закономерно е постановките в този основополагащ документ и експертните разработки по кризисни направления на нашето развитие да намерят място в подготвяната от Сдружението широка дискусия с участието на политически и обществени дейци, водещи специалисти в отделните направления и представители на неправителствения сектор. По този начин, убедени сме, ще дадем тласък на градивен процес към полезно взаимодействие между отговорните фактори в държавата и открием по-добра и мирна перспектива за нейното бъдеще.

Скъпи съотечественици,
Във все още сложните условия на разпространение на коронавируса повече от всичко ни е необходим синхрон между намеренията и действията. Точно сега трябва да загърбим изкушенията на конюнктурата, партийната пристрастност и стремежа към трупане на всякакъв вид дивиденти от създалата се ситуация. Усилията ни е необходимо да бъдат насочени към неотложни, но и разумни решения за справяне с голямото предизвикателство с пълзящата зараза. Това заслужават всички български граждани, които осъзнават своята отговорност за превъзмогване на трудностите сега и милеят за бъдещето на Отечеството. И нека не забравяме, че САМО ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Сдружение „Инициатива Единение”

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми