Председател на Управителния съвет акад. Стефан Воденичаров

Академик Воденичаров призова за съхранение на българския дух

Всички ние живеем и в историята на своето време с предзвикателствата, компромисите и надеждите. Има обаче общонационална история, която е над нас и ни прави съпричастни на минало величие, възвишена духовност, борба и красота. Тях ние не сме в състояние да управляваме, а единствено да им се възхищаваме и преклоним. Защото значимите исторически символи по нашите многострадални земи ни дават самочувствието на българи. Изпълват ни с гордост. Но и задължават да съхраняваме и възстановяваме древните знаци, които да вдъхват патриотизъм на днешните и бъдните поколения. Именно на тези цели бе подчинено създаденото на 2 юли Сдружение „НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА В ПЛИСКА“. Новата организация избра за Председател на Управителния съвет акад. Стефан Воденичаров, за негов заместник Президентът на „Главболгарстрой“ инж. Симеон Пешов, а за Изпълнителен директор инж. Мирослав Мазнев – ръководител на Камарата на строителите в България.

Учредителното събрание събра в залата на Българската академия на науките цяла плеяда от изтъкнати академици, учени и общественици, архитекти и историци, хора на изкуството и културата, представители на средствата за масова информация. Всички те станаха свидетели на изречените от ораторите-създатели на Сдружението вдъхновени думи за значението от възстановяването на първата българска епископска катедрала – Голямата базилика. А именно там, в манастирския комплекс преди 12 века, се формира и духовен център, свързан със създаването на Кирилицата. Какво по-убедително доказателство за свещено място за българската духовност, но също и за значим принос към световните цивилизационни процеси.

Целите на новото Сдружение са амбициозни. Но това безспорно е свързано и с разбирането, че Голямата базилика в Плиска е истински символ на българската духовна идентичност и държавност, а в същото време е и сред най-големите средновековни базилики в Югоизточна Европа. Съвсем закономерни са тогава намеренията за довършване на консервационно-раставрационните дейности и възстановяването на Голямата базилика в Плиска в пълния семантичен смисъл и обем. При това се предвижда и подобни действия за ценния Манастирски комплекс при базиликата, Церемониалния път и Източната порта на каменната крепостна стена, а така също изграждане на Алея на владетелите по протежение на Старинния път до Голямата базилика.

Голямата базилика в Плиска

В краткото си емоционално слово новоизбраният председател на Управителния съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“ акад. Стефан Воденичаров благодари за оказаното му доверие и изтъкна високата отговорност на тази мисия. Той подчерта специално необходимостта от запазването на духовността на българите. Според него в днешно време изчезва националният идеал, липсват дълготрайни национални цели, а младите хора губат своите корени. Според Воденичаров приносът на България към европейската цивилизация е започнал от там /Плиска/. И осъществяването на делото може да се превърне в един символ, който ще бъде от голямо значение за младите. Ученият изрази надежда в успеха на начинанието.

Мащабната си и народополезна дейност Сдружението ще осъществява със средства от дарения, спонсорство, субсидии и спомоществователство. Водещият на Уредителното събрание инж. Симеон Пешов- президент на „Главболгарствой“, който бе избран и за зам.председател на Управителния съвет, обяви предоставянето за делото от неговата фирма на 100 хиляди лева. Очаква се и помощ от държавата и евентуално европейско финансиране, за да бъде осъществен този мащабен проект на културно-историческото ни наследство.

В началото на Учредителното събрание присъстващите сведоха глави пред паметта на известния историк, радетел за опазване и възраждане на културното ни и историческо наследство, патриотът и родолюбецът проф. Божидар Димитров, който ни напусна точно преди една година.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми